Ngày 19 tháng 06 năm 2014
KLQG
Tiêu chuẩn: 372 điểm – Hồ Thị Thanh Xuân – Đồng Nai – TTN TQ – 2013
Đồng đội: 1.094 điểm – Đồng Nai – TTN TQ – 2009
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG   1 2 3 4   CỘNG CẤP G.CHÚ
  1 Nguyễn Chính Ngọc  Liên 1998 TP HCM   90 89 92 90   361 Cấp I HCV (90)
  2 Phạm Thị Ngọc  Châu 1999 TP HCM   92 90 90 89   361 Cấp I HCB (89)
  3 Nguyễn Thị  Hường 1998 TP HCM   90 87 89 93   359 Cấp I HCĐ
4 Hồ Thị Thanh Xuân 1998 Đồng Nai 91 86 91 86 354
5 Nguyễn Thị Xuyến 03.10.1998 Đắk Lắk 87 80 88 89 344
6 Cao Thị Ánh 1999 Đồng Nai 87 83 86 84 340  (84)
7 Ngô Thị Lan Hương 1998 Hải Dương 90 85 82 83 340  (83)
8 Nguyễn Cẩm Nhung 1999 Đồng Nai 79 88 82 89 338
9 Nguyễn Thị Thơm 1998 Quảng Ninh 75 80 91 80 326
10 Nguyễn Thị Thu Huyền 1998 Quảng Ninh 82 78 85 80 325
11 Phùng Thuỳ Dung 1998 Quảng Ninh 80 72 83 77 312
ĐỒNG ĐỘI
1 Nguyễn Chính Ngọc Liên 1998 TP HCM 90 89 92 90 361
Phạm Thị Ngọc Châu 1999 92 90 90 89 361
Nguyễn Thị Hường 1998 90 87 89 93 359 1.081 HCV
2 Hồ Thị Thanh Xuân 1998 Đồng Nai 91 86 91 86 354
Cao Thị Ánh 1999 87 83 86 84 340
Nguyễn Cẩm Nhung 1999 79 88 82 89 338 1.032 HCB
3 Nguyễn Thị Thơm 1998 Quảng Ninh 75 80 91 80 326
Nguyễn Thị Thu Huyền 1998 82 78 85 80 325
Phùng Thuỳ Dung 1998 80 72 83 77 312 963 HCĐ