VẬN ĐỘNG VIÊN Đ.PHƯƠNG MỚI GHI CHÚ
 19.06.2014
 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ tuổi 18
 Lê Thị Chung  Đắk Lắk  300 HCV – Lập KL TTN
 20.06.2014
 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ tuổi 18
 Huỳnh Thị Mai Khuyên  Đắk Lắk  312 HCV – Lập KL TTN
 21.06.2014
 10m Súng trường hơi phổ thông nam tuổi 16
 TP HCM  977  985 HCV – PKL TTN
 22.06.2014
 10m Súng trường hơi nữ tuổi 16
 Quảng Ninh  1.108  1.119 HCV – PKL TTN
 23.06.2014
 10m Súng trường hơi nam tuổi 16
 Hồ Viết Thanh Sang  Quảng Nam  569  580 HCV – PKL TTN