VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 46 – 2010
Ngày 08 tháng 10 năm 2010
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 389 điểm – Phạm Thị Hà – Hải Dương – Vô địch QG 45 – 2009
Chung kết: 792,9 điểm – Phạm Thị Hà – Hải Dương – Vô địch QG 45 – 2009
Đồng đội:  1729 điểm – Quân đội – Cúp QG 12 – 2005
Môn thi: 10m Súng ngắn thể thao 30 + 30 Nữ
TT Họ và tên Địa phương 1 2 3 4 5 6
+ CK
Cộng___ Cấp HC
1 Phạm Thị Hà Hải Dương 97 98 95 95 97 95
577 204,0
781,0 KT Vàng
2 Đặng Lê Ngọc Mai BCA 96 97 95 98 95 94
575 205,4
780,4 KT Bạc
3 Nguyễn Thu Vân BCA 91 96 97 97 96 98
575 204,6
779,6 KT Đồng
4 Đào Thị Minh Tâm Hải Phòng 94 95 97 95 98 91 570 203,6 773,6 KT
5 Lê Thị Linh Chi Quân đội 93 93 90 96 96 96 564 205,2 769,2 DBKT
6 Đào Thu Thủy Hải Phòng 94 94 97 92 94 96 567 201,8 768,8 DBKT
7 Hoàng Thúy Lan Hải Phòng 93 94 92 96 99 96 570 195,3 765,3 KT
8 Lê Thị Hoàng Ngọc Quân đội 95 96 92 96 94 94 567 567,0 DBKT
9 Nguyễn Thu Trang A BCA 94 92 93 96 93 95 563 DBKT
10 Trần Thị Hồng Vân Hải Dương 94 92 95 88 98 96 563 DBKT
11 Nguyễn Thùy Dung A Quân đội 94 93 96 92 87 98 560 DBKT
12 Đặng Thu Hương Hà Nội 85 93 89 95 96 95 553 Cấp I
13 Nguyễn Thị Hồng Phương TP HCM 91 91 95 89 93 93 552 Cấp I
14 Nguyễn Thị Thương Hải Dương 92 88 94 92 89 90 545
15 Phạm Anh Tuyết Hà Nội 88 87 88 95 92 94 544
16 Bùi Thị Thúy Hạnh Quân đội 89 96 90 89 91 88 543
17 Nguyễn Thị Thu Hà Nội 85 82 85 89 91 93 525
18 Nguyễn Thị Ngọc Dương TP HCM 85 91 91 94 79 77 517
___
________________________
____________

ĐỒNG ĐỘI
1 Đặng Lê Ngọc Mai BCA 96 97 95 98 95 94 575
Nguyễn Thu Vân 91 96 97 97 96 98 575
Nguyễn Thu Trang A 94 92 93 96 93 95 563 1713 Vàng
2 Đào Thị Minh Tâm Hải Phòng 94 95 97 95 98 91 570
Đào Thu Thủy 94 94 97 92 94 96 567
Hoàng Thúy Lan 93 94 92 96 99 96 570 1707 Bạc
3 Phạm Thị Hà Hải Dương 97 98 95 95 97 95 577
Trần Thị Hồng Vân 94 92 95 88 98 96 563
Nguyễn Thị Thương 92 88 94 92 89 90 545 1685 Đồng
4 Lê Thị Linh Chi Quân đội 93 93 90 96 96 96 564
Lê Thị Hoàng Ngọc 95 96 92 96 94 94 567
Bùi Thị Thúy Hạnh 89 96 90 89 91 88 543 1674
5 Đặng Thu Hương Hà Nội 85 93 89 95 96 95 553
Phạm Anh Tuyết 88 87 88 95 92 94 544
Nguyễn Thị Thu 85 82 85 89 91 93 525 1622