VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 46 – 2010
Ngày 05 tháng 10 năm 2010
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 583 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Cúp QG 12 -  2005
Chung kết: 683.4 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Xuất sắc QG 13 -  2008
Đồng đội: 1729 điểm – Đội tuyển VN – SEASA 26 – 2002 Việt Nam
Môn thi: 10m Súng ngắn hơi 60 viên Nam
TT Họ và tên Địa phương 1 2 3 4 5 6
+ CK
Cộng Cấp HC
1 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 98 98 96 95 98 99
584 100,5
684,5 KT PKL
2 Trần Quốc Cường Hải Dương 98 97 95 99 97 95
581 96,7
677,7 KT Bạc
3 Nguyễn Mạnh Tường BCA 92 93 94 97 97 98
571 99,7
670,7 KT Đồng
4 Nguyễn Hoàng Phương Quân đội 95 95 95 98 95 95 573 96,3 669,3 KT
5 Phạm Văn Thịnh BCA 94 97 93 95 94 96 569 99,2 668,2 KT
6 Hồ Thanh Hải Quân đội 94 96 94 95 93 96 568 98,9 666,9 KT
7 Nguyễn Đình Thành BCA 94 92 96 94 93 93 562 96,9 658,9 DBKT
8 Đỗ Xuân Hùng TP HCM 93 94 93 93 98 93 564 92,6 656,6 DBKT
9 Phạm Thanh Sơn Hải Dương 93 93 95 94 96 91 562 DBKT
10 Phạm Trường Nam BCA 87 97 94 99 93 89 559 Cấp I
11 Trần Châu Tùng Hà Nội 92 89 96 96 94 91 558 Cấp I
12 Tô Văn Tuyển Hà Nội 94 96 92 90 89 93 554 Cấp I
13 Nguyễn Danh Mạnh Hà Nội 90 94 94 89 92 93 552 Cấp I
14 Vũ Thế Luân Hà Nội 94 93 92 90 90 92 551 Cấp I
15 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh 92 89 95 94 92 88 550 Cấp I
16 Hồ Thanh Lâm TP HCM 91 94 98 87 92 86 548
17 Trần Anh Tuấn Hà Nội 87 94 90 91 92 93 547
18 Vũ Tấn Dương Quân đội 91 86 92 91 93 92 545
19 Trần Xuân Tùng Quảng Ninh 93 89 89 87 93 89 540
20 Bùi Duy Điệp Hải Dương 92 91 91 91 84 90 539
____
_____________________
_____________

ĐỒNG ĐỘI
1 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 98 98 96 95 98 99 584
Nguyễn Hoàng Phương 95 95 95 98 95 95 573
Hồ Thanh Hải 94 96 94 95 93 96 568 1725 Vàng
2 Nguyễn Mạnh Tường BCA 92 93 94 97 97 98 571
Phạm Văn Thịnh 94 97 93 95 94 96 569
Nguyễn Đình Thành 94 92 96 94 93 93 562 1702 Bạc
3 Trần Quốc Cường Hải Dương 98 97 95 99 97 95 581
Phạm Thanh Sơn 93 93 95 94 96 91 562
Bùi Duy Điệp 92 91 91 91 84 90 539 1682 Đồng
4 Trần Châu Tùng Hà Nội 92 89 96 96 94 91 558
Tô Văn Tuyển 94 96 92 90 89 93 554
Trần Anh Tuấn 87 94 90 91 92 93 547 1659