VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 46 – 2010
Ngày 09 tháng 10 năm 2010
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 590 điểm – Phạm Cao Sơn – Hải Phòng – Cúp QG 10 -  2003
Đồng đội: 1742 điểm – Đội tuyển VN – SEASA
Môn thi: 25m Súng ngắn Ổ quay 30 +30 Nam
TT Họ và tên Địa phương 1 2 3 4 5 6
Cộng Cấp HC
1 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 96 98 99 100 97 98
588 KT Vàng
2 Phạm Cao Sơn Hải Phòng 94 98 98 99 96 97
582 KT Bạc
3 Bùi Quang Nam Hà Nội 95 96 97 98 96 97
579 KT Đồng
4 Kiều Thanh Tú Hà Nội 98 96 94 97 97 97 579 KT
5 Phạm Anh Đạt Hà Nội 95 94 96 98 97 97 577 KT
6 Nguyễn Mạnh Tường BCA 98 98 98 95 89 96 574 KT
7 Hà Minh Thành Quân đội 93 94 96 96 96 98 573 KT
8 Đậu Văn Đông Quân đội 91 97 94 99 97 94 572 KT
9 Lê Doãn Cường BCA 95 92 96 97 95 94 569 DBKT
10 Phạm Văn Thịnh BCA 95 97 89 94 94 91 560 DBKT
11 Trương Văn Hậu BCA 87 88 94 95 88 95 547
_____________
ĐỒNG ĐỘI
1 Bùi Quang Nam Hà Nội 95 96 97 98 96 97 579
Kiều Thanh Tú 98 96 94 97 97 97 579
Phạm Anh Đạt 95 94 96 98 97 97 577 1735 Vàng
2 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 96 98 99 100 97 98 588
Hà Minh Thành 93 94 96 96 96 98 573
Đậu Văn Đông 91 97 94 99 97 94 572 1733 Bạc
3 Nguyễn Mạnh Tường BCA 98 98 98 95 89 96 574
Lê Doãn Cường 95 92 96 97 95 94 569
Phạm Văn Thịnh 95 97 89 94 94 91 560 1703 Đồng