VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 46 – 2010
Ngày 06 tháng 10 năm 2010
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 592 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Cúp QG 13 -  2006
Đồng đội: 1745 điểm – Quân đội – Vô địch QG 39 – 2003
Môn thi: 25m Súng ngắn thể thao 30 +30 Nam
TT Họ và tên Địa phương 1 2 3 4 5 6
Cộng Cấp HC
1 Bùi Quang Nam Hà Nội 96 98 97 99 96 98
584 KT Vàng
2 Nguyễn Mạnh Tường BCA 97 98 97 97 99 95
583 KT Bạc
3 Phạm Anh Đạt Hà Nội 95 97 96 97 99 98
582 KT Đồng
4 Kiều Thanh Tú Hà Nội 93 98 99 96 97 97 580 KT
5 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 97 97 95 98 95 96 578 KT
6 Hà Minh Thành Quân đội 94 94 96 99 96 98 577 KT
7 Bùi Hồng Phong TP HCM 95 93 92 98 98 99 575 KT
8 Đậu Văn Đông Quân đội 91 95 95 98 97 98 574 DBKT
9 Phạm Cao Sơn Hải Phòng 94 95 93 95 97 97 571 DBKT
10 Lê Doãn Cường BCA 95 92 94 95 97 97 570 DBKT
11 Đỗ Xuân Hùng TP HCM 93 94 91 96 97 96 567 DBKT
12 Phạm Văn Thịnh BCA 95 93 96 94 87 93 558 Cấp I
13 Triệu Minh Đức BCA 90 91 96 92 95 93 557 Cấp I
14 Trương Văn Hậu BCA 91 87 93 96 93 92 552
15 Hồ Thanh Lâm TP HCM 89 89 91 93 94 89 545
_____________________
ĐỒNG ĐỘI
1 Bùi Quang Nam Hà Nội 96 98 97 99 96 98 584
Phạm Anh Đạt 95 97 96 97 99 98 582
Kiều Thanh Tú 93 98 99 96 97 97 580 1746 Vàng
2 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 97 97 95 98 95 96 578
Hà Minh Thành 94 94 96 99 96 98 577
Đậu Văn Đông 91 95 95 98 97 98 574 1729 Bạc
3 Nguyễn Mạnh Tường BCA 97 98 97 97 99 95 583
Lê Doãn Cường 95 92 94 95 97 97 570
Phạm Văn Thịnh 95 93 96 94 87 93 558 1711 Đồng
4 Bùi Hồng Phong TP HCM 95 93 92 98 98 99 575
Đỗ Xuân Hùng 93 94 91 96 97 96 567
Hồ Thanh Lâm 89 89 91 93 94 89 545 1687