VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 46 – 2010
Ngày 07 tháng 10 năm 2010
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 578 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – Bộ công an – Xuất sắc QG 8 -  2003
Đồng đội: 1719 điểm – Hà Nội – Cúp QG 7 – 2000
Môn thi: 25m Súng ngắn tiêu chuẩn 3×20 Nam
TT Họ và tên Địa phương 1 2 3 4 5 6
Cộng Cấp
HC
1 Phạm Anh Đạt Hà Nội 97 98 97 96 92 94
574 KT Vàng
2 Bùi Quang Nam Hà Nội 94 99 96 93 94 94
570 KT Bạc
3 Nguyễn Mạnh Tường BCA 98 97 93 94 90 95
567 KT Đồng
4 Hà Minh Thành Quân đội 97 97 92 91 95 91 563 KT
5 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 96 96 93 90 91 93 559 DBKT
6 Phạm Cao Sơn Hải Phòng 97 97 90 93 91 90 558 DBKT
7 Kiều Thanh Tú Hà Nội 94 94 93 94 87 93 555 DBKT
8 Lê Doãn Cường BCA 96 98 94 91 89 87 555 DBKT
9 Nguyễn Đình Hiệp Quân đội 92 96 97 93 87 88 553 DBKT
10 Đậu Văn Đông Quân đội 93 95 91 90 86 97 552 DBKT
11 Trần Đức Việt Hà Nội 92 93 91 88 97 86 547 Cấp I
12 Phạm Văn Thịnh BCA 92 90 91 90 89 92 544 Cấp I
13 Phạm Ngọc Tuấn BCA 91 93 87 93 91 86 541 Cấp I
14 Triệu Minh Đức BCA 94 93 94 89 85 86 541 Cấp I
15 Trần Quốc Cường Hải Dương 97 97 86 92 83 86 541 Cấp I
16 Trương Văn Hậu BCA 93 93 83 87 89 87 532
17 Bùi Hồng Phong TP HCM 88 95 91 91 79 87 531
ĐỒNG ĐỘI
1 Phạm Anh Đạt Hà Nội 97 98 97 96 92 94 574
Bùi Quang Nam 94 99 96 93 94 94 570
Kiều Thanh Tú 94 94 93 94 87 93 555 1699 Vàng
2 Hà Minh Thành Quân đội 97 97 92 91 95 91 563
Hoàng Xuân Vinh 96 96 93 90 91 93 559
Đậu Văn Đông 93 95 91 90 86 97 552 1674 Bạc
3 Nguyễn Mạnh Tường BCA 98 97 93 94 90 95 567
Lê Doãn Cường 96 98 94 91 89 87 555
Phạm Văn Thịnh 92 90 91 90 89 92 544 1666 Đồng