VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 46 – 2010
Ngày 04 tháng 10 năm 2010
Kỷ lục QG
Tiêu chuẩn: 581 điểm – Phạm Cao Sơn – Hải Phòng – Xuất sắc QG 14 – 2009
Chung kết: 774.1 điểm – Hà Minh Thành – Quân đội – Xuất sắc QG 14 -  2009
Đồng đội: 1713 điểm – Đội tuyển VN – SEASA 32 – 2008 tại Việt Nam
Môn thi: 25m Súng ngắn bắn nhanh  2 X 30 Nam
TT Họ và tên Địa phương 1 2 3 4 5 6
+ CK Cộng Cấp
HC
1 Phạm Cao Sơn Hải Phòng 98 99 86 98 98 95
574 196,4 770,4 KT Vàng
2 Hà Minh Thành Quân đội 97 97 91 98 99 92
574 194,2 768,2 KT Bạc
3 Phạm Anh Đạt Hà Nội 98 97 89 99 98 95
576 184,7 760,7 KT Đồng
4 Đậu Văn Đông Quân đội 95 97 86 95 97 92 562 197,9 759,9 DBKT
5 Trần Đức Việt Hà Nội 96 93 87 98 94 95 563 185,6 748,6 DBKT
6 Bùi Quang Nam Hà Nội 97 95 90 99 94 87 562 181,7 743,7 DBKT
7 Kiều Thanh Tú Hà Nội 96 95 86 97 94 91 559 Cấp I
8 Bùi Hồng Phương TP HCM 95 95 82 98 97 87 554 Cấp I
9 Nguyễn Đình Hiệp Quân đội 97 92 79 97 95 89 549
10 Phạm Ngọc Tuấn BCA 93 92 84 88 92 84 533
11 Triệu Minh Đức BCA 98 97 72 94 88 72 521
12 Trương Văn Hậu BCA 90 80 66 94 90 65 485

___________________
_____________
____
____
____
____
____ĐỒNG ĐỘI
1 Phạm Anh Đạt Hà Nội 98 97 89 99 98 95 576
Bùi Quang Nam 97 95 90 99 94 87 562
Kiều Thanh Tú 96 95 86 97 94 91 559 1697 Vàng
2 Hà Minh Thành Quân đội 97 97 91 98 99 92 574
Đậu Văn Đông 95 97 86 95 97 92 562
Nguyễn Đình Hiệp 97 92 79 97 95 89 549 1685 Bạc
3 Phạm Ngọc Tuấn BCA 93 92 84 88 92 84 533
Triệu Minh Đức 98 97 72 94 88 72 521
Trương Văn Hậu 90 80 66 94 90 65 485 1539 Đồng