Ngày 30 tháng 10 năm 2013
KLQG 590 điểm – Phạm Cao Sơn – Hải Phòng – Cúp QG – 2003
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 +   CẤP   G.CHÚ
1 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 97 97 95 99 99 97 584 KT HCV
2 Lê Doãn Cường Bộ công an 97 97 95 98 99 97 583 KT HCB
3 Đậu Văn Đông Quân đội 98 95 95 96 99 95 578 KT 49 HCĐ
4 Bùi Quang Nam Hà Nội 99 97 98 94 94 96 578 KT 48
5 Hà Minh Thành Quân đội 92 94 93 100 97 97 573 KT
6 Phan Xuân Chuyên TP HCM 97 97 95 95 95 93 572 KT
7 Kiều Thanh Hà Nội 93 94 98 96 94 96 571 KT
8 Nguyễn Huy Quang Phúc Đà Nẵng 93 92 95 96 98 94 568 DBKT
9 Trần Đức Việt Hà Nội 90 88 90 98 95 94 555 Cấp I
1.748 điểm – Quân đội – Vô địch QG – 2011
1 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 97 97 95 99 99 97 584
Đậu Văn Đông 98 95 95 96 99 95 578
Hà Minh Thành 92 94 93 100 97 97 573 1735 HCV
2 Bùi Quang Nam Hà Nội 99 97 98 94 94 96 578
Kiều Thanh 93 94 98 96 94 96 571
Trần Đức Việt 90 88 90 98 95 94 555 1704 HCB