Ngày 29 tháng 10 năm 2013
KLQG 592 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân Đội – Cúp QG – 2006
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 +   CẤP   G.CHÚ
1 Bùi Quang Nam Hà Nội 95 99 97 99 97 92 579 KT 49 HCV
2 Phạm Anh Đạt Hà Nội 93 96 96 98 98 98 579 KT 47 HCB
3 Hà Minh Thành Quân đội 95 95 99 98 93 97 577 KT HCĐ
4 Đậu Văn Đông Quân đội 98 93 95 94 99 97 576 KT
5 Lê Doãn Cương Bộ công an 96 95 97 94 98 95 575 KT
6 Cao Danh Nam TP HCM 94 97 97 94 96 96 574 DBKT
7 Bùi Hồng Phong TP HCM 98 94 97 96 95 93 573 DBKT
8 Phan Xuân Chuyên TP HCM 97 96 97 88 97 97 572 DBKT
9 Nguyễn Đình Hiệp Quân đội 95 96 96 93 93 96 569 DBKT
10 Hoàng Minh Phụng Bộ công an 94 92 94 95 97 96 568 DBKT
11 Kiều Thanh Hà Nội 94 93 88 98 97 97 567 DBKT
12 Nguyễn Huy Quang Phúc Đà Nẵng 96 91 92 99 94 90 562 Cấp I
13 Triệu Minh Đức Bộ công an 94 93 93 93 90 94 557 Cấp I
14 Trần Đức Việt Hà Nội 93 89 93 95 96 84 550
1.746 điểm – Hà Nội – Vô địch QG 46 – 2010
1 Phạm Anh Đạt Hà Nội 93 96 96 98 98 98 579
Bùi Quang Nam 95 99 97 99 97 92 579
Kiều Thanh 94 93 88 98 97 97 567 1.725 HCV
2 Hà Minh Thành Quân đội 95 95 99 98 93 97 577
Đậu Văn Đông 98 93 95 94 99 97 576
Nguyễn Đình Hiệp 95 96 96 93 93 96 569 1.722 HCB
3 Cao Danh Nam TP HCM 94 97 97 94 96 96 574
Bùi Hồng Phong 98 94 97 96 95 93 573
Phan Xuân Chuyên 97 96 97 88 97 97 572 1.719 HCĐ
4 Lê Doãn Cương Bộ công an 96 95 97 94 98 95 575
Hoàng Minh Phụng 94 92 94 95 97 96 568
Triệu Minh Đức 94 93 93 93 90 94 557 1.700