Ngày 28 tháng 10 năm 2013
KLQG 121 điểm Lê Nghĩa Hà Nội SEASA – 25 Kualalumpua – Malaysia 2005
153 điểm Lê Nghĩa Hà Nội SEASA – 25 Kualalumpua – Malaysia 2005
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3       + C.KẾT TỔNG CẤP G.CHÚ
  1 Nguyễn Hoàng  Điệp Hà Nội 38 34 28       100 34 134   HCV
  2 Lê  Nghĩa Hà Nội 33 35 31       99 33 132   HCB
  3 Tồng Duy Tân Hải Dương 32 30 35       97 34 131   HCĐ
4 Đoàn Xuân Thọ Hà Nam 30 34 38 102 28 130
5 Nguyễn Hoàng Nam Hà Nam 33 32 30 95 30 125
6 Phùng Phi Hùng Hà Nam 32 34 29 95 29 124
7 Dương Văn Hợp Vĩnh Phúc 38 32 25 95 95
8 Nguyễn Quốc Bảo Thanh Hoá 31 33 29 93 93
9 Lưu Thế Kỳ Hà Nội 30 32 28 90 90
10 Nguyễn Xuân Thân Hải Dương 30 30 29 89 89
11 Nguyễn Tuấn Anh Thanh Hoá 27 30 30 87 87
12 Mai Anh Tuấn Thanh Hoá 25 31 29 85 85
13 Bùi Đình Hoàng Hà Nội 23 30 28 81 81
14 Đoàn Văn Sáu Hải Dương 30 28 20 78 78
15 Trần Văn Doanh Hà Nội 21 26 24 71 71
16 Phạm Văn Sơn Vĩnh Phúc 27 20 23 70 70
17 Đặng Văn Long Vĩnh Phúc 20 21 25 66 66
304 điểm  Vĩnh Phúc Vô địch QG – 47 TT HL TT QG – Hà Nội 2011
1 Đoàn Xuân Thọ Hà Nam 30 34 38 102
Nguyễn Hoàng Nam 33 32 30 95
Phùng Phi Hùng 32 34 29 95 292 HCV
2 Nguyễn Hoàng Điệp Hà Nội 38 34 28 100
Nghĩa 33 35 31 99
Lưu Thế Kỳ 30 32 28 90 289 HCB
3 Nguyễn Quốc Bảo Thanh Hoá 31 33 29 93
Nguyễn Tuấn Anh 27 30 30 87
Mai Anh Tuấn 25 31 29 85 265 HCĐ
4 Tồng Duy Tân Hải Dương 32 30 35 97
Nguyễn Xuân Thân 30 30 29 89
Đoàn Văn Sáu 30 28 20 78 264
5 Dương Văn Hợp Vĩnh Phúc 38 32 25 95
Phạm Văn Sơn 27 20 23 70
Đặng Văn Long 20 21 25 66 231