Ngày 28 tháng 10 năm 2013
KLQG 88 điểm – Hoàng Thị Tuất – Hà Nội – Vô địch QG – 2011
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG   1 2 3     +   CẤP   G.CHÚ
  1 Nguyễn Thị Tuyết  Mai Hà Nội   31 28 27     86   DBKT   HCV
  2 Hoàng Thị  Tuất Hà Nội   30 28 24     82       HCB
  3 Nguyễn Thị  Quế Hà Nội   30 23 26     79       HCĐ
4 Nguyễn Thuỳ Dương Đà Nẵng 28 18 26 72
5 Nguyễn Ngọc Thuý Thanh Hoá 26 27 18 71
6 Nguyễn Đức Hạnh Hải Dương 25 28 17 70
7 Vũ Thị Hồng Vân Thanh Hoá 24 24 20 68
8 Lã Phi Yến Hải Dương 20 23 24 67
9 Lê Thu Trang Đà Nẵng 26 20 20 66
10 Đinh Thị Hồng Thuý Hải Dương 21 24 20 65
11 Phạm Thị Kiều Oanh Thanh Hoá 21 23 20 64
12 Đặng Thị Thu Trang Đà Nẵng 20 22 20 62
239 điểm – Hà Nội – Vô địch QG – 2011
1 Nguyễn Thị Quế Hà Nội 30 23 26 79
Nguyễn Thị Tuyết Mai 31 28 27 86
Hoàng Thị Tuất 30 28 24 82 247 HCV
2 Vũ Thị Hồng Vân Thanh Hoá 24 24 20 68
Phạm Thị Kiều Oanh 21 23 20 64
Nguyễn Ngọc Thuý 26 27 18 71 203 HCB
3 Lã Phi Yến Hải Dương 20 23 24 67
Đinh Thị Hồng Thuý 21 24 20 65
Nguyễn Đức Hạnh 25 28 17 70 202 HCĐ
4 Nguyễn Thuỳ Dương Đà Nẵng 28 18 26 72
Đặng Thị Thu Trang 20 22 20 62
Lê Thu Trang 26 20 20 66 200