Ngày 28 tháng 10 năm 2013
KLQG 385 điểm – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2010
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4     +   CẤP   G.CHÚ
  1 Ngô Hữu  Vượng Hà Nội 99 96 92 96     383   KT   HCV
  2 Đỗ Đức  Hùng Quân đội 97 98 98 89     382   KT   HCB
  3 Trần Hoàng  Hà Nội 95 95 99 90     379   KT   HCĐ
4 Nguyễn Văn Tùng Hải Dương 90 88 90 93 361 KT
5 Nguyễn Mạnh Cường Hà Nội 93 90 95 82 360 KT
6 Nguyễn Công Dậu Hà Nội 91 85 92 90 358 DBKT
7 Nguyễn Anh Hải Phòng 86 91 88 89 354 DBKT
8 Nguyễn Mạnh Cường Quân đội 88 92 83 90 353 DBKT
9 Đỗ Quang Anh Hà Nội 87 92 87 85 351 DBKT
10 Nguyễn Trọng Tiến Quân đội 87 89 81 90 347 Cấp I
11 Lê Anh Tuấn Hải Phòng 81 90 81 87 339 Cấp I
12 Ngô Văn Hậu Hải Phòng 89 82 83 77 331
13 Dương Ngọc Thế Hà Nội 83 81 89 76 329
14 Lê Xuân Linh Quân đội 67 88 87 85 327
KLQG 1.123 điểm – Hà Nội – Vô địch QG 48 – 2012
1 Ngô Hữu Vượng Hà Nội 99 96 92 96 383
Trần Hoàng 95 95 99 90 379
Nguyễn Mạnh Cường 93 90 95 82 360 1.122 HCV
2 Đỗ Đức Hùng Quân đội 97 98 98 89 382
Nguyễn Mạnh Cường 88 92 83 90 353
Nguyễn Trọng Tiến 87 89 81 90 347 1.082 HCB
3 Nguyễn Anh Hải Phòng 86 91 88 89 354
Lê Anh Tuấn 81 90 81 87 339
Ngô Văn Hậu 89 82 83 77 331 1.024 HCĐ