Ngày 28 tháng 10 năm 2013
KLQG 578 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – Xuất sắc QG – 2003
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 +   CẤP   G.CHÚ
  1 Phạm Anh Đạt Hà Nội 95 95 95 93 94 95 567   KT   HCV
  2 Phan Xuân Chuyên TP HCM 96 100 93 98 89 90 566   KT   HCB
  3 Bùi Quang Nam Hà Nội 96 96 89 96 92 94 563   KT   HCĐ
4 Lê Doãn Cương Bộ công an 97 96 95 90 90 94 562 KT
5 Đậu Văn Đông Quân đội 97 93 91 98 91 91 561 KT
6 Hà Minh Thành Quân đội 91 92 94 97 90 96 560 KT
7 Nguyễn Huy Quang Phúc Đà Nẵng 94 94 95 94 90 92 559 DBKT
8 Bùi Hồng Phong TP HCM 95 96 92 93 92 90 558 DBKT
9 Kiều Thanh Tú Hà Nội 93 94 96 92 92 90 557 DBKT
10 Cao Danh Nam TP HCM 96 93 91 91 89 93 553 DBKT
11 Hoàng Minh Phụng Bộ công an 95 93 92 93 87 90 550 DBKT
12 Nguyễn Đình Hiệp Quân đội 91 95 88 95 93 84 546 Cấp I
13 Triệu Minh Đức Bộ công an 80 84 90 89 85 83 511
14 Hoàng Anh Hà Nội 91 88 90 93 87 62 511
1.719 điểm – Hà Nội – Cúp QG 2000
1 Kiều Thanh Tú Hà Nội 93 94 96 92 92 90 557
Phạm Anh Đạt 95 95 95 93 94 95 567
Bùi Quang Nam 96 96 89 96 92 94 563 1.687 HCV
2 Phan Xuân Chuyên TP HCM 96 100 93 98 89 90 566
Bùi Hồng Phong 95 96 92 93 92 90 558
Cao Danh Nam 96 93 91 91 89 93 553 1.677 HCB
3 Đậu Văn Đông Quân đội 97 93 91 98 91 91 561
Hà Minh Thành 91 92 94 97 90 96 560
Nguyễn Đình Hiệp 91 95 88 95 93 84 546 1.667 HCĐ
4 Lê Doãn Cương Bộ công an 97 96 95 90 90 94 562
Hoàng Minh Phụng 95 93 92 93 87 90 550
Triệu Minh Đức 80 84 90 89 85 83 511 1.623