KLQG 200,8 – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Cúp Thế giới 2013
  XH TÊN Đ.p 3 6 8 10 12 14 16 18 19 20 CỘNG  
1 HOÀNG XUÂN VINH 10,1 10,2 10,0 10,5 10,3 9,0 9,5 10,7 10,7 9,8 202,5 V – PKLQG
10,3 10,2 10,0 10,4 10,6 9,8 10,1 10,1
9,7 10,5
2 HỒ THANH HẢI 10,7 10,1 9,8 9,5 9,1 10,6 9,6 10,5 8,6 9,7 196,2 HCB
10,3 8,8 9,5 10,3 9,7 10,4 8,7 10,1
10,7 9,5
3 TRẦN QUỐC CƯỜNG HD 9,1 9,5 9,5 10,1 9,1 10,1 10,9 9,5 175,6 HCĐ
9,8 9,2 10,4 9,7 9,0 10,0 10,3 10,1
9,2 10,1
4 CAO DANH NAM TP 9,9 10,5 9,6 10,4 9,6 10,8 8,1 153,5
10,5 9,3 8,7 8,7 10,5 8,7 9,3
8,9 10,0
5 TRẦN CHÂU TÙNG HN 9,7 9,7 10,1 10,3 9,4 9,0 132,9
9,5 8,7 9,2 9,4 9,4 9,4
8,4 10,7
6 ĐỖ XUÂN HÙNG TP 9,8 9,0 9,4 10,2 9,2 114,2
9,9 8,4 9,6 9,3 9,6
9,5 10,3
7 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 10,4 9,5 9,5 9,1 94,4
9,4 10,2 9,3 8,2
10,6 8,2
8 BÙI HỒNG PHONG TP 9,6 9,9 8,7 75,5
8,8 9,9 9,0
9,7 9,9