Ngày 27 tháng 10 năm 2013
KLQG 600 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006
703,0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 + C.KẾT   CẤP G.CHÚ
  1 Vũ Thành  Hưng Hà Nội 98 98 98 98 99 97 588 102,1 690,1 KT HCV 10,8
  2 Phùng Lê  Huyên Thanh Hoá 100 97 99 97 97 98 588 102,1 690,1 KT HCB 10,1
  3 Tạ Ngọc  Long Vĩnh Phúc 95 98 99 96 99 100 587 102,1 689,1 KT HCĐ
4 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 98 98 100 99 97 97 589 100,0 689,0 KT
5 Dương Anh Quân Hà Nội 97 98 98 97 99 99 588 100,6 688,6 KT
6 Nguyễn Duy Dũng Quân đội 98 97 99 98 98 98 588 99,0 687,0 KT
7 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc 98 97 99 97 98 98 587 98,8 685,8 KT
8 Đỗ Mạnh Định Thanh Hoá 100 98 99 94 96 99 586 98,8 684,8 KT
9 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 97 99 98 96 98 98 586 KT
10 Nguyễn Văn Chương Quân đội 96 98 99 96 98 97 584 DBKT
11 Lê Cao Kiên Quân đội 96 99 96 99 97 97 584 DBKT
12 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 97 96 100 98 97 96 584 DBKT
13 Nguyễn Thành Đạt Thanh Hoá 95 96 99 97 97 98 582 DBKT
14 Vũ Khánh Hải Hải Dương 97 97 94 98 96 98 580 DBKT
15 Trương Hoàng Tuấn Linh Hải Phòng 99 97 92 97 98 97 580 DBKT
16 Trương Thanh Việt Hải Dương 96 98 96 94 99 94 577 Cấp I
17 Hồ Thái Tâm TP HCM 94 96 96 96 97 97 576 Cấp I
18 Phùng Việt Dũng Hà Nội 98 97 96 92 96 97 576 Cấp I
19 Hoàng Đình Thanh Hoá 96 94 96 97 94 97 574 Cấp I
20 Nguyễn Văn Dũng Hà Nội 96 95 94 97 96 96 574 Cấp I
21 Nguyễn Thành Nam Quân đội 99 97 96 92 94 94 572 Cấp I
22 Nguyễn Đức Tùng Hải Phòng 96 95 94 90 98 97 570 Cấp I
23 Nguyễn Xuân Trọng Hà Nội 95 94 94 97 94 95 569
24 Phan Quang Vinh TP HCM 98 95 96 95 94 91 569
25 Trần Việt Cường TP HCM 94 94 97 93 96 94 568
26 Nguyễn Ngân Lâm TP HCM 91 95 91 96 91 98 562
27 Trần Văn Thảo Vĩnh Phúc 91 87 92 92 94 94 550
Nguyễn Hồng Quân Truyên trẻ 95 98 94 98 97 97 579 K tra
Nguyễn Công Thành Truyên trẻ 95 95 92 99 97 94 572 K tra
Lê Tiến Tùng Truyên trẻ 91 94 99 94 97 95 570 K tra
Bùi Minh Đức Truyên trẻ 95 92 94 95 94 97 567 K tra
Bạch Thái Thông Truyên trẻ 94 94 92 95 96 96 567 K tra
Nguyễn Văn Thế Truyên trẻ 94 94 93 94 98 94 567 K tra
KLQG 1.771 điểm – Hà Nội – Xuất sắc Quốc gia 2006
1 Vũ Thành Hưng Hà Nội 98 98 98 98 99 97 588
Dương Anh Quân 97 98 98 97 99 99 588
Phạm Ngọc Thanh 97 99 98 96 98 98 586 1.762 HCV
2 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 98 98 100 99 97 97 589
Nguyễn Duy Dũng 98 97 99 98 98 98 588
Lê Cao Kiên 96 99 96 99 97 97 584 1.761 HCB
3 Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 100 97 99 97 97 98 588
Đỗ Mạnh Định 100 98 99 94 96 99 586
Nguyễn Thành Đạt 95 96 99 97 97 98 582 1.756 HCĐ
4 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 97 96 100 98 97 96 584
Vũ Khánh Hải 97 97 94 98 96 98 580
Trương Thanh Việt 96 98 96 94 99 94 577 1.741
5 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc 98 97 99 97 98 98 587
Tạ Ngọc Long 95 98 99 96 99 100 587
Trần Văn Thảo 91 87 92 92 94 94 550 1.724
6 Hồ Thái Tâm TP HCM 94 96 96 96 97 97 576
Phan Quang Vinh 98 95 96 95 94 91 569
Trần Việt Cường 94 94 97 93 96 94 568 1.713