Ngày 27 tháng 10 năm 2013
KLQG 378 điểm – Đặng Hồng Hà – Hà Nội – Cúp Quốc gia 20 – 2013
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 + C.KẾT TỔNG CẤP G.CHÚ
  1 Đặng Hồng  Hà Nội 94 96 95 91     376   KT   HCV
  2 Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội 96 88 95 87     366   KT   HCB
  3 Nguyễn Thị Lệ  Quyên Hải Phòng 89 89 86 97     361   KT   HCĐ
4 Cù Thị Thanh Hà Nội 88 90 86 92 356 KT
5 Trần Thị Thanh Phượng Quân đội 84 92 83 80 339 DBKT
6 Nguyễn Thị Thuận Ánh Quân đội 82 89 80 87 338 DBKT
7 Nguyễn Thị Hoan Hà Nội 83 85 88 82 338 DBKT
8 Đào Thị Thu Hằng Quân đội 85 85 80 85 335 DBKT
KLQG 1.074 điểm – Hà Nội – Vô địch QG 39 – 2003
1 Đặng Hồng Hà Nội 94 96 95 91 376
Cù Thị Thanh 88 90 86 92 356
Nguyễn Thị Hoan 83 85 88 82 338 1.070 HCV
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội 96 88 95 87 366
Trần Thị Thanh Phượng 84 92 83 80 339
Đào Thị Thu Hằng 85 85 80 85 335 1.040 HCB