Ngày 26 tháng 10 năm 2013
KLQG 118 điểm  Lê Nghĩa Hà Nội Vô địch QG – 47 TT HL TT QG – Hà Nội 2011
137 điểm  Lê Nghĩa Hà Nội SEA Games TT HL TT QG – Hà Nội 2003
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 + C.KẾT TỔNG CẤP G.CHÚ
  1 Lê  Nghĩa Hà Nội 22 20 20 24 20   106 20 126 KT HCV
  2 Nguyễn Hoàng  Điệp Hà Nội 20 19 19 22 22   102 18 120 DBKT HCB
  3 Đoàn Văn Sáu Hải Dương 16 18 20 20 16   90 21 111   HCĐ
4 Lưu Thế Kỳ Hà Nội 17 17 19 20 19 92 18 110
5 Đặng Văn Long Vĩnh Phúc 19 15 20 15 15 84 14 98
6 Phạm Văn Sơn Vĩnh Phúc 14 16 16 21 18 85 12 97
7 Đoàn Xuân Thọ Hà Nam 18 17 18 13 15 81
8 Mai Anh Tuấn Thanh Hoá 14 13 15 19 16 77
9 Nguyễn Tuấn Anh Thanh Hoá 11 16 14 17 18 76
10 Nguyễn Xuân Thân Hải Dương 17 11 12 17 18 75
11 Dương Văn Hợp Vĩnh Phúc 16 14 18 11 15 74
12 Phùng Phi Hùng Hà Nam 15 11 14 15 18 73
13 Trần Văn Doanh Hà Nội 15 14 11 16 15 71
14 Nguyễn Quốc Bảo Thanh Hoá 10 14 16 14 16 70
15 Bùi Đình Hoàng Hà Nội 12 10 15 16 16 69
16 Nguyễn Hoàng Nam Hà Nam 14 12 16 10 14 66
17 Tồng Duy Tân Hải Dương 10 11 11 15 13 60
KLQG 316 điểm  Hà Nội Vô địch QG – 40 TT HL TT QG – Hà Nội 2004
1 Nghĩa Hà Nội 22 20 20 24 20 106
Nguyễn Hoàng Điệp 20 19 19 22 22 102
Lưu Thế Kỳ 17 17 19 20 19 92 300 HCV
2 Đặng Văn Long Vĩnh Phúc 19 15 20 15 15 84
Phạm Văn Sơn 14 16 16 21 18 85
Dương Văn Hợp 16 14 18 11 15 74 243 HCB
3 Đoàn Văn Sáu Hải Dương 16 18 20 20 16 90
Nguyễn Xuân Thân 17 11 12 17 18 75
Tồng Duy Tân 10 11 11 15 13 60 225 HCĐ
4 Mai Anh Tuấn Thanh Hoá 14 13 15 19 16 77
Nguyễn Tuấn Anh 11 16 14 17 18 76
Nguyễn Quốc Bảo 10 14 16 14 16 70 223
5 Đoàn Xuân Thọ Hà Nam 18 17 18 13 15 81
Phùng Phi Hùng 15 11 14 15 18 73
Nguyễn Hoàng Nam 14 12 16 10 14 66 220