Ngày 26 tháng 10 năm 2013
KLQG
65 điểm – Hoàng Thị Tuất – Hà Nội – Vô địch QG – 2004
82 điểm – Hoàng Thị Tuất – Hà Nội – SEA Games 21 – 2001
TT SỐ HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG   2 3 4 5 6 + C.KẾT TỔNG CẤP G.CHÚ
  1 Hoàng Thị  Tuất Hà Nội 21 19 21       61 19 80 KT HCV
  2 Nguyễn Thị Tuyết  Mai Hà Nội 18 18 22       58 17 75 DBKT HCB
  3 Nguyễn Thị  Quế Hà Nội 15 20 18       53 14 67 Cấp I HCĐ
4 Đặng Thị Thu Trang Đà Nẵng 18 16 18 52 14 66 Cấp I
5 Nguyễn Thuỳ Dương Đà Nẵng 18 16 16 50 15 65 Cấp I
6 Lê Thu Trang Đà Nẵng 18 14 17 49 12 61
7 Vũ Thị Hồng Vân Thanh Hoá 16 15 17 48
8 Nguyễn Đức Hạnh Hải Dương 15 14 18 47
9 Phạm Thị Kiều Oanh Thanh Hoá 13 16 17 46
10 Lã Phi Yến Hải Dương 14 14 18 46
11 Nguyễn Ngọc Thuý Thanh Hoá 16 13 15 44
12 Đinh Thị Hồng Thuý Hải Dương 13 16 14 43
KLQG 171 điểm – Đội tuyển VN – Vô địch Đĩa bay châu Á – 2004
1 Hoàng Thị Tuất Hà Nội 21 19 21 61
Nguyễn Thị Tuyết Mai 18 18 22 58
Nguyễn Thị Quế 18 16 18 52 171 HCV
2 Đặng Thị Thu Trang Đà Nẵng 15 20 18 53
Nguyễn Thuỳ Dương 18 16 16 50
Lê Thu Trang 18 14 17 49 152 HCB
3 Vũ Thị Hồng Vân Thanh Hoá 16 15 17 48
Phạm Thị Kiều Oanh 13 16 17 46
Nguyễn Ngọc Thuý 16 13 15 44 138 HCĐ
4 Nguyễn Đức Hạnh Hải Dương 15 14 18 47
Lã Phi Yến 14 14 18 46
Đinh Thị Hồng Thuý 13 16 14 43 136