Ngày 26 tháng 10 năm 2013
KLQG
583 điểm – Ngô Hữu Vượng – Hà Nội – Cúp QG – 2013
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG   2 3 4 5 6 +   CẤP   G.CHÚ
  1 Ngô Hữu  Vượng Hà Nội 95 97 96 88 97 93 566   KT   HCV
  2 Đỗ Đức  Hùng Quân đội 95 96 93 89 97 90 560   KT   HCB
  3 Trần Hoàng  Hà Nội 99 88 94 94 87 97 559   KT   HCĐ
4 Nguyễn Công Dậu Hà Nội 94 91 95 89 94 90 553 KT
5 Ngô Văn Hậu Hải Phòng 87 93 94 93 87 92 546 KT
6 Nguyễn Anh Hải Phòng 94 91 91 92 94 81 543 DBKT
7 Nguyễn Trọng Tiến Quân đội 95 82 92 79 95 95 538 DBKT
8 Nguyễn Mạnh Cường Quân đội 87 98 89 86 90 87 537 DBKT
9 Nguyễn Mạnh Cường Hà Nội 90 91 94 90 87 82 534 Cấp I
10 Lê Anh Tuấn Hải Phòng 91 93 88 91 86 82 531 Cấp I
11 Đỗ Quang Anh Hà Nội 89 89 91 74 85 94 522 Cấp I
12 Lê Xuân Linh Quân đội 85 82 97 87 77 83 511
13 Dương Ngọc Thế Hà Nội 88 89 86 86 78 81 508
1.684 điểm – Hà Nội – Vô địch QG 48 – 2012
1 Ngô Hữu Vượng Hà Nội 95 97 96 88 97 93 566
Trần Hoàng 99 88 94 94 87 97 559
Nguyễn Công Dậu 94 91 95 89 94 90 553 1.678 HCV
2 Ngô Văn Hậu Hải Phòng 87 93 94 93 87 92 546
Nguyễn Anh 94 91 91 92 94 81 543
Lê Anh Tuấn 91 93 88 91 86 82 531 1.620 HCB
3 Đỗ Đức Hùng Quân đội 95 96 93 89 97 90 560
Nguyễn Mạnh Cường 87 98 89 86 90 87 537
Lê Xuân Linh 85 82 97 87 77 83 511 1.608 HCĐ