Ngày 26 tháng 10 năm 2013
KLQG
384 điểm – Nguyễn Minh Châu – Bộ công an – Vô địch QG 47 – 2011
194,3 điểm – Đặng Lê Ngọc Mai – ĐTQG – Tay súng xuất sắc Toàn quốc 2013
XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 + C.KẾT CẤP G.CHÚ
  1 Nguyễn Thu Vân Bộ công an 93 93 94 94     374 192,9 KT   HCV
  2 Lê Thị Linh  Chi Quân đội 94 95 95 98     382 192,7 KT   HCB
  3 Nguyễn Thị  Vi Quảng Ninh 91 94 95 95     375 169,7 KT   HCĐ
4 Nguyễn Thị Hồng Phương TP HCM 92 94 93 94 373 153,3 KT
5 Phan Thị Phương Thuý Đồng Nai 92 94 94 96 376 132,1 KT
6 Lê Thị Nga Đồng Nai 93 92 94 95 374 111,5 KT
7 Lê Thị Hoàng Ngọc Quân đội 92 98 97 99 386 92,7 KT KLQG
8 Triệu Thị Hoa Hồng TP HCM 95 96 96 94 381 73,7 KT
9 Nguyễn Minh Châu Bộ công an 96 93 91 92 372 KT
10 Vũ Thị Ngọc Anh Hải Dương 91 95 96 90 372 KT
11 Vũ Thị Thu Nhung Hải Dương 94 95 90 91 370 KT
12 Bùi Thị Thuý Hạnh Quân đội 96 90 90 93 369 DBKT
13 Đặng Thu Hương Hà Nội 90 94 94 91 369 DBKT
14 Nguyễn Thị Thuỳ Bộ công an 91 93 90 94 368 DBKT
15 Nguyễn Thùy Dung Quân đội 91 93 91 93 368 DBKT
16 Đổng Minh Thanh Trúc TP HCM 95 92 93 88 368 DBKT
17 Đặng Lê Ngọc Mai Bộ công an 92 89 92 94 367 DBKT
18 Đỗ Thị Trang Đồng Nai 93 93 92 89 367 DBKT
19 Nguyễn Thị Vân Anh Hải Dương 84 94 93 95 366 DBKT
20 Nguyễn Thị Thương Hải Dương 89 89 94 93 365 DBKT
21 Võ Thị Ngọc Dịu Đồng Nai 87 92 92 93 364 Cấp I
23 Nguyễn Thị Thanh Huyền Quảng Ninh 84 92 92 87 355 Cấp I
Nguyễn Thị Ngọc Dương Truyên trẻ 81 91 93 92 357 Cấp I K tra
Nguyễn Thị Minh Phương Truyên trẻ 89 91 89 87 356 Cấp I K tra
1.137 điểm – Quân đội – Cúp QG 2010
1 Lê Thị Hoàng Ngọc Quân đội 92 98 97 99 386
Lê Thị Linh Chi 94 95 95 98 382
Bùi Thị Thuý Hạnh 96 90 90 93 369 1.137
2 Triệu Thị Hoa Hồng TP HCM 95 96 96 94 381
Nguyễn Thị Hồng Phương 92 94 93 94 373
Đổng Minh Thanh Trúc 95 92 93 88 368 1.122
3 Phan Thị Phương Thuý Đồng Nai 92 94 94 96 376
Lê Thị Nga 93 92 94 95 374
Đỗ Thị Trang 93 93 92 89 367 1.117
4 Nguyễn Thu Vân Bộ công an 93 93 94 94 374
Nguyễn Minh Châu 96 93 91 92 372
Đặng Lê Ngọc Mai 92 89 92 94 367 1.113
5 Vũ Thị Ngọc Anh Hải Dương 91 95 96 90 372
Nguyễn Thị Vân Anh 84 94 93 95 366
Nguyễn Thị Thương 89 89 94 93 365 1.103