Ngày 25 tháng 10 năm 2013
KLQG 693,7 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.P TC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + TỔNG -
1 1. Nguyễn Văn Quân HD 586 10,3 10,5 10,0 9,3 10,2 10,9 10,1 10,1 9,8 9,9 101,1 687,1
2 6. Nguyễn Thành Nam 582 10,5 10,5 10,1 9,4 10,5 10,5 10,7 10,0 9,5 10,3 102,0 684,0 3,1
3 5. Bùi Anh Tùng VP 582 9,2 10,0 10,4 9,2 10,4 10,0 10,1 10,7 10,7 10,4 101,1 683,1 0,9
4 2. Nguyễn Văn Chương 584 10,3 8,4 10,5 9,8 10,0 9,6 10,6 9,6 10,1 9,7 98,6 682,6 0,5
5 7. Phạm Ngọc Thanh HN 582 10,5 9,9 10,0 10,6 10,5 9,7 9,0 9,4 10,3 10,6 100,5 682,5 0,1
6 8. Nguyễn Duy Hoàng 581 10,3 10,2 10,0 10,6 10,1 9,3 10,3 10,8 9,6 10,3 101,5 682,5 0,0
7 3. Phan Quang Vinh TP 583 10,6 10,4 10,2 10,1 10,2 10,1 9,7 9,5 10,1 8,5 99,4 682,4 0,1
8 4. Thái Xuân Thông TP 583 10,0 9,7 10,5 8,2 10,7 9,7 9,0 9,5 9,9 9,7 96,9 679,9 2,5