Ngày 25 tháng 10 năm 2013
KLQG
382 điểm – Đặng Hồng Hà – Hà Nội – Vô địch QG 46 – 2010
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4     +   CẤP   G.CHÚ
  1 Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội 94 93 95 90     372   KT   HCV
  2 Đặng Hồng Hà Nội 97 92 89 92     370   KT   HCB
  3 Nguyễn Thị Lệ Quyên Hải Phòng 94 97 83 95     369   KT   HCĐ
4 Cù Thị Thanh Hà Nội 93 94 84 88 359 KT
5 Trần Thị Thanh Phượng Quân đội 94 92 80 85 351 DBKT
6 Đào Thị Thu Hằng Quân đội 83 91 87 83 344 Cấp I
7 Nguyễn Thị Thuận Ánh Quân đội 92 86 72 90 340 Cấp I
8 Nguyễn Thị Hoan Hà Nội 86 84 81 86 337 Cấp I
1.093 điểm – Hà Nội – Vô địch QG 46 – 2010
1 Đặng Hồng Hà Nội 97 92 89 92 370
Cù Thị Thanh 93 94 84 88 359
Nguyễn Thị Hoan 86 84 81 86 337 1.066 HCV
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội 94 93 95 90 372
Trần Thị Thanh Phượng 94 92 80 85 351
Nguyễn Thị Thuận Ánh 92 86 72 90 340 1.063 HCB