Ngày 25 tháng 10 năm 2013
KLQG
589 điểm – Hà Minh Thành – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011
24 điểm – Hà Minh Thành – Quân Đội – Cúp QG – 2013
  XH HỌ VÀ TÊN ĐỊA 1 2 3 4 5 6 + C.KẾT   CẤP G.CHÚ
 
  1 Bùi Quang  Nam Hà Nội 96 98 93 100 95 99 581        
  2 Hà Minh  Thành Quân đội 97 99 91 96 96 95 574     KT  
  3 Nguyễn Huy Quang  Phúc Đà Nẵng 97 95 93 99 96 87 567     DBKT  
  4 Phạm Anh  Đạt Hà Nội 99 94 88 95 95 93 564     DBKT  
  5 Đậu Văn  Đông Quân đội 98 97 89 97 96 87 564     DBKT  
  6 Nguyễn Đình Hiệp Quân đội 95 93 91 96 93 94 562     DBKT  
7 Kiều Thanh Hà Nội 96 98 80 98 96 93 561 DBKT
8 Phan Xuân Chuyên TP HCM 96 93 90 98 97 85 559 Cấp I
9 Trần Đức Việt Hà Nội 95 92 92 94 96 83 552
10 Hoàng Anh Hà Nội 91 94 89 93 86 89 542
Bùi Văn Hậu Đà Nẵng 0
Hồ Đức Thiện Đà Nẵng 0
1723 điểm – Quân Đội – Vô địch QG 47 – 2011
1 Kiều Thanh Hà Nội 96 98 80 98 96 93 561
Phạm Anh Đạt 99 94 88 95 95 93 564
Bùi Quang Nam 96 98 93 100 95 99 581 1706 HCV
2 Hà Minh Thành Quân đội 97 99 91 96 96 95 574
Nguyễn Đình Hiệp 95 93 91 96 93 94 562
Đậu Văn Đông 98 97 89 97 96 87 564 1700 HCB
3 Nguyễn Huy Quang Phúc Đà Nẵng 97 95 93 99 96 87 567
Bùi Văn Hậu 0
Hồ Đức Thiện 0 567 HCĐ