Ngày 24 tháng 10 năm 2013
KLQG
563 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – SEA Games – 2005
658.5 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Olympic 30 – 2012
  XH HỌ VÀ TÊN ĐỊA 1 2 3 4 5 6 + C.KẾT TỔNG CẤP G.CHÚ
  1 Hồ Thanh  Hải Quân đội 94 92 95 91 92 94 558 92,2 650,2 KT HCV
  2 Nguyễn Hoàng  Phương Quân đội 94 93 89 88 91 95 550 95,3 645,3 KT HCB
  3 Hoàng Xuân  Vinh Quân đội 91 94 94 91 85 94 549 93,4 642,4 KT HCĐ
4 Trần Quốc Cường Hải Dương 91 94 83 90 89 93 540 92,1 632,1 KT
5 Phạm Thanh Sơn Hải Dương 89 87 86 92 90 93 537 89,4 626,4 DBKT
6 Nguyễn Đình Thành BCA 91 86 88 90 87 90 532 81,5 613,5 DBKT
7 Nguyễn Trọng Nam Quang Ninh 87 86 89 92 87 86 527 84 611 Cấp I
8 Trần Châu Tùng Hà Nội 88 89 88 87 87 87 526 526 Cấp I
9 Phùng Quốc Việt Hà Nội 85 88 91 88 86 86 524 Cấp I
10 Nguyễn Tuấn Hải Hải Dương 90 84 88 87 87 85 521 Cấp I
11 Tô Văn Tuyển Hà Nội 87 89 87 85 88 85 521 Cấp I
12 Đỗ Xuân Hùng TP HCM 87 92 85 82 81 90 517 Cấp I
13 Triệu Quốc Cường Hà Nội 89 87 82 81 80 95 514 Cấp I
14 Trần Xuân Tùng Quang Ninh 86 86 84 79 89 90 514 Cấp I
15 Đỗ Văn Thành Bộ công an 80 79 92 81 87 86 505
16 Phạm Ngọc Huy Quang Ninh 78 87 81 85 91 80 502
17 Ngô Quốc Hà Nội 83 82 84 84 81 87 501
18 Nguyễn Văn Dũng Quang Ninh 80 81 84 89 83 74 491
19 Nguyễn Hoài Sơn Truyên trẻ 86 80 91 86 86 89 0 KT
1.652 điểm – Đội tuyển VN – SEASA 24 tại Việt Nam
1 Hồ Thanh Hải Quân đội 94 92 95 91 92 94 558
Nguyễn Hoàng Phương 94 93 89 88 91 95 550
Hoàng Xuân Vinh 91 94 94 91 85 94 549 1.657 PKLQG HCV
2 Trần Quốc Cường Hải Dương 91 94 83 90 89 93 540
Phạm Thanh Sơn 89 87 86 92 90 93 537
Nguyễn Tuấn Hải 90 84 88 87 87 85 521 1.598 HCB
3 Trần Châu Tùng Hà Nội 88 89 88 87 87 87 526
Phùng Quốc Việt 85 88 91 88 86 86 524
Tô Văn Tuyển 87 89 87 85 88 85 521 1.571 HCĐ
4 Nguyễn Trọng Nam Quang Ninh 87 86 89 92 87 86 527
Trần Xuân Tùng 86 86 84 79 89 90 514
Phạm Ngọc Huy 78 87 81 85 91 80 502 1.543