GIẢI VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 49 – 2013
   TÊN Đ.PHƯƠNG T.CHUẤN C.KẾT  H.C
 Ngày thi đấu thứ 7 30.10.2013 BẾ MẠC
25m Súng ngắn ổ quay nam
 1 – Hoàng Xuân Vinh Quân đội 584 HCV
 2 – Lê Doãn Cường Bộ công an 583 HCB
 3 – Đậu Văn Đồng Quân đội 578 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Quân đội 1.735 HCV
 2 - Hà Nội 1.704 HCB
 3 -
 Ngày thi đấu thứ 6 29.10.2013
 50m Súng trường 3×40 nam
 1 – Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 1.160 + 97,0 HCV PKLQG
 2 – Đỗ Mạnh Định Thanh Hoá 1.148 + 96,6 HCB
 3 – Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 1.151 + 88,9 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Quân đội 3.434 HCV
 2 - Hà Nội 3.428 HCB
 3 - Thanh Hoá 3.423 HCĐ
 25m Súng ngắn thể thao nam
 1 – Bùi Quang Nam Hà Nội 579 49 HCV
 2 – Phạm Anh Đạt Hà Nội 579 47 HCB
 3 – Hà Minh Thành Quân đội 577 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Hà Nội 1.725 HCV
 2 - Quân đội 1.722 HCB
 3 - TP HCM 1.719 HCĐ
 Ngày thi đấu thứ 5 28.10.2013
 50m Súng trường 3×20 nữ
 1  Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 577 + 97,0 HCV
 2 – Lê Thị Anh Đào Hải Dương 569 + 97,9 HCB
 3 – Nguyễn Thị Phương Quân đội 571 + 92,8 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Hải Dương 1.699 HCV
 2 - Quân đội 1.691 HCB
 3 - Quảng Ninh 1.679 HCĐ
 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
 1 – Phạm Anh Đạt Hà Nội 567 HCV
 2 – Phan Xuân Chuyên TP HCM 566 HCB
 3 – Bùi Quang Nam Hà Nội 563 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Hà Nội 1.687 HCV
 2 - TP HCM 1.677 HCB
 3 - Quân đội 1.667 HCĐ
 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam
 1 – Ngô Hữu Vượng Hà Nội 383 HCV
 2 – Đỗ Đức Hùng Quân đội 382 HCB
 3 – Trần Hoàng Vũ Hà Nội 379 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Hà Nội 1.122 HCV
 2 - Quân đội 1.082 HCB
 3 - Hải Phòng 1.024 HCĐ
 Double Trap nam
 1 – Nguyễn Hoàng Điệp Hà Nội 100 + 34 HCV
 2 – Lê Nghĩa Hà Nội 99 + 33 HCB
 3 – Tống Duy Tân Hải Dương 97 + 34 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Hà Nam 292 HCV
 2 - Hà Nội 289 HCB
 3 - Thanh Hoá 265 HCĐ
 Double Trap nữ
 1 – Nguyễn Thị Tuyết Mai Hà Nội 86 HCV
 2 – Hoàng Thị Tuất Hà Nội 82 HCB
 3 – Nguyễn Thị Quế Hà Nội 79 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Hà Nội 247 HCV
 2 - Thanh Hoá 203 HCB
 3 - Hải Dương 202 HCĐ
 Ngày thi đấu thứ 4 27.10.2013
 10m Súng ngắn hơi nam
 1 – Hoàng Xuân Vinh Quân đội 583 202,5  HCV PKLQG
 2 – Hồ Thanh Hải Quân đội 576 196,2 HCB
 3 – Trần Quốc Cường Hải Dương 583 175,6 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Quân đội 1.734 HCV
 2 - Hải Dương 1.693 (289) HCB
 3 - TP HCM 1.693 (283) HCĐ
 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ
 1 – Đặng Hồng Hà Hà Nội 376 HCV
 2 – Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội 366 HCB
 3 – Nguyễn Thị Lệ Quyên Hải Phòng 361 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Hà Nội 1.070 HCV
 2 - Quân đội 1.040 HCB
 3 - HCĐ
 50m Súng trường nằm nam
 1 – Vũ Thành Hưng Hà Nội 588 + 102,1 (10,8) HCV
 2 – Phùng Lê Huyên Thanh Hoá 588 + 102,1 (10,1) HCB
 3 – Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc 587 + 102,1 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Hà Nội 1.762 HCV
 2 - Quân đội 1.761 HCB
 3 - Thanh Hoá 1.756 HCĐ
 Ngày thi đấu thứ 3 26.10.2013
 50m Súng trường nằm nữ
 1 – Nguyễn Thị Phương Quân đội 590 HCV
 2 – Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 588 HCB
 3 – Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 588 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Quân đội 1.753 HCV
 2 - Hải Dương 1.751 HCB
 3 - Thanh Hoá 1.748 HCĐ
 10m Súng ngắn hơi nữ
 1 – Nguyễn Thị Thu Vân Bộ công an 374 192,9 HCV
 2 – Lê Thị Linh Chi Quân đội 382 192,7 HCB
 3 – Nguyễn Thị Vi Quảng Ninh 375 169,7 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Quân đội 1.137 HCV
 2 - TP HCM 1.122 HCB
 3 - Đồng Nai 1.117 HCĐ
 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam
 1 – Ngô Hữu Vượng Hà Nội 566 HCV
 2 – Đỗ Đức Hùng Quân đội 560 HCB
 3 – Trần Hoàng Vũ Hà Nội 559 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Hà Nội 1.678 HCV
 2 - Hải Phòng 1.620 HCB
 3 - Quân đội 1.608 HCĐ
Trap nam
 1 – Lê Nghĩa Hà Nội 106 HCV
 2 – Nguyễn Hoàng Điệp Hà Nội 102 HCB
 3 – Đoàn Văn Sáu Hải Dương 90 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Hà Nội 300 HCV
 2 - Vĩnh Phúc 243 HCB
 3 - Hải Dương 225 HCĐ
Trap nữ
 1 – Hoàng Thị Tuất Hà Nội 61 + 19 HCV
 2 – Nguyễn Thị Tuyết Mai Hà Nội 58 + 17 HCB
 3 – Nguyễn Thị Quế Hà Nội 53 + 14 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Hà Nội 172 HCV
 2 - Đà Nẵng 155 HCB
 3 - Hải Dương 136 HCĐ
 Ngày thi đấu thứ 2 25.10.2013
 10m Súng trường hơi nam
 1 – Nguyễn Văn Quân Hải Dương 586 + 101,1 HCV
 2 – Nguyễn Thành Nam Quân đội 582 + 102,0 HCB
 3 – Bùi Anh Tùng Vĩnh Phúc 582 + 101,1 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Quân đội 1.747 HCV
 2 - Hải Dương 1.742 HCB
 3 - TP HCM 1.736 HCĐ
 25m Súng ngắn bắn nhanh
 1 – Hà Minh Thành Quân đội 574 21 HCV
 2 – Đậu Văn Đông Quân đội 564 18 HCB
 3 – Bùi Quang Nam Hà Nội 581 17 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Hà Nội 1.706 HCV
 2 - Quân đội 1.700 HCB
 3 - Đà Nẵng 567 HCĐ
 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ
 1 – Nguyễn Thị Thu Hằng Quân đội 372 HCV
 2 – Đặng Hồng Hà Hà Nội 370 HCB
 3 – Nguyễn Thị Lệ Quyên Hải Phòng 369 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Hà Nội 1.066 HCV
 2 - Quân đội 1.063 HCB
 3 - HCĐ
 Ngày thi đấu thứ 1 24.10.2013
 10m Súng trường hơi nữ
 1 – Nguyễn Thị Xuân Hà Nôi 390 100,7 HCV
 2 – Nguyễn Phương Thảo Quân đội 388 100,5 (10,0) HCB
 3 – Lê Thị Anh Đào Hải Dương 388 100,5 (8,9) HCĐ
 Đồng đội
 1 - Quân đội 1.156 HCV
 2 - Hải Dương 1.155 HCB
 3 - TP HCM 1.153 HCĐ
 Skeet nữ
 1 – Đinh Hồng Thuý Hải Dương 58 23 HCV
 2 – Nguyễn Đức Hạnh Hải Dương 57 22 HCB
 3 – Lã Phi Yến Hải Dương 60 18 HCĐ
 1 - Hải Dương 175 HCV
 2 - Hà Nội 157 HCB
 3 - Thanh Hoá 147 HCĐ
 Skeet nam
 1 – Mai Anh Tuấn Thanh Hoá 102  22 HCV
 2 – Nguyễn Tuấn Anh Thanh Hoá 98  20 HCB
 3 – Phùng Tuấn Anh Hà Nội 96  20 HCĐ
 Đồng đội
 1 - Thanh Hoá 282 HCV
 2 - Hà Nội 264 HCB
 3 - Vĩnh Phúc 242 HCĐ
 25m Súng ngắn thể thao nữ
 1 – Nguyễn Thu Vân Bộ công an 575 CK HCV
   2 – Triệu Thị Hoa Hồng TP HCM 578 CK HCB
 3 – Lê Thị Linh Chi Quân đội 580 CK HCĐ
 Đồng đội
 1 - Quân đội 1.718 HCV
 2 - TP HCM 1.708 HCB
 3 - Bộ công an 1.692 HCĐ
 50m Súng ngắn bắn chậm nam
 1 – Hồ Thanh Hải Quân đội 558 92,2 HCV
 2 – Nguyễn Hoàng Phương Quân đội 550 95,3 HCB
 3 – Hoàng Xuân Vinh Quân đội 549 93,4 HCĐ
 Đồng đội
   1 -  Quân đội 1.657 HCV
   2 -  Hải Dương 1.590 HCB
   3 -  Quảng Ninh 1.571 HCĐ