Hoàng Xuân Vinh tại trường bắn ChungBuck Hàn Quốc

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh – Quân đội

Trường bắn ChungBuk – Hàn Quốc 2013

Xạ thủ Hồ Thanh Hải – Quân đội

Trường bắn súng hơi ChungBuk – Hàn Quốc 2013

Xạ thủ Nguyễn Thị Xuân tại trường bắn ChungBuk – Hàn Quốc. 30.03.2013

Xạ thủ Nguyễn Thị Xuân tại trường bắn ChungBuk – Hàn Quốc. 30.03.2013

Xạ thủ Dương Anh Quân tại trường bắn ChungBuk – Hàn Quốc. 30.03.2013

Xạ thủ Đỗ Xuân Hùng tại trường bắn Chung Buk – Hàn Quốc 13:30. 28.03.2013

Xạ thủ Nguyễn Thị Xuân tại trường bắn ChungBuk – Hàn Quốc 13:30. 28.03.2013

Xạ thủ Đỗ Đức Hùng tại trường bắn ChungBuk – Hàn Quốc

Xạ thủ Thẩm Thúy Hồng tại trường bắn ChungBuk – Hàn Quốc

Trường bắn 50 m với 60 bệ tại thành phố ChungBuk – Hàn Quốc

Đội tuyển Bắn súng Quốc gia VN tại trường bắn ChungBuk – Hàn Quốc, 22.03.2013

Trường bắn súng hơi với 71 bệ bắn điện tử
tại hành phố ChungBuk – Hàn Quốc

ChungBuk – Hàn Quốc 23.03.2013

ChungBuk – Hàn Quốc 23.03.2013