Xạ thủ Phạm Quang Huy Quang Huy năm lên 3 tuổi

Phạm Đăng Quang

Sinh nhật 25/10/2006

Con trai của 2 xạ thủ Phạm Cao Sơn và Đặng Thị Hằng

Ảnh chụp giải trí

Thợ quân khí