Lễ thành hôn của xạ thủ Ngô Hữu Vương HN và cô dâu Đặng Thị Hải
15.01.2013