Vè Bắn súng

Nghe vẻ, nghe ve

Nghe vè Bắn súng

Là môn truyền thống

Từ thuở Ông bà

Cự ly xa nhà, súng ngắn bắn chậm

Cự ly ngắn gọn là súng ngắn hơi

Một phát đẻ đôi là súng bắn đĩa

Có tình, có nghĩa, súng ngắn Thể thao

Điểm số rất cao, súng trường nằm bắn

Năm bia ngay ngắn, súng ngắn bắn nhanh

Nhanh chậm song hành là anh tiêu chuẩn

Ý chí muôn phần là lúc tập khan

Tim đập hoang mang là khi thi đấu

Dễ văng điểm xấu, súng ngắn ổ quay

Bắn trúng thật hay, súng trường di động

Đứng chùng cả bụng là súng trường hơi

Hết nằm lại đứng là ba tư thế

Nhìn vào thấy dễ, nhưng chẳng dễ đâu

Đứng tập lâu lâu, mỏi chân, vẹo cổ

Nhìn mặt khắc khổ, thể lực vừa xong

Sung sướng trong lòng là lúc nhận giải

Nhưng muốn có giải, phải tập thật siêng

Tâm luôn nghĩ rằng, vươn xa Thế giới

Thời khắc sẽ tới, cần phải chứng minh

Hoài bão của mình, sẽ thành hiện thực

Người có năng lực, sẽ làm được ngay

Thao thức đêm ngày là Ban huấn luyện

Lo hết mọi chuyện, Huấn luyện viên trưởng

Trên dưới một lòng, cùng nhau cố gắng

Quyết tâm chiến thắng

Trên mọi đấu trường

Xây dựng con đường

Đến đỉnh vinh quang

Nghe vẻ, nghe ve

Nghe vè Bắn súng.

Xuân Hùng