TT HỌ VÀ TÊN N/SINH CHỨC VỤ Đ/CẤP NỘI DUNG THI
1 Bùi Thị Chinh 1995 VĐV Súng ngắn nữ
2 Nguyễn Thị Kim Anh 1997 VĐV Súng ngắn nữ
3 Nguyễn Thị Mai 1995 VĐV Súng ngắn nữ