TT HỌ VÀ TÊN N/SINH CHỨC VỤ Đ/CẤP NỘI DUNG THI
1 Lê Xuân Thảo 1998 VĐV Súng trường nam
2 Nguyễn Văn Trí 1998 VĐV Súng trường nam
3 Võ Đình Kiệt 1998 VĐV Súng trường nam
4 Lê Xuân Thảo 1998 VĐV Súng trường nữ
5 Nguyễn Văn Trí 1998 VĐV Súng trường nữ
6 Võ Đình Kiệt 1998 VĐV Súng trường nữ