TT HỌ VÀ TÊN N/SINH CHỨC VỤ Đ/CẤP NỘI DUNG THI
1 Trần Oanh 1942 – 1985 Cố xạ thủ Súng ngắn nam
2 Nguyễn Thành Đạt 19.10.1984 VĐV KT Súng trường nam
3 Phùng Lê Huyên 08.03.1983 VĐV KT Súng trường nam
4 Mai Anh Tuấn 1982 VĐV KT Đĩa bay nam
5 Tạ Trang Thư 1991 VĐV KT Súng trường nữ
6 Đỗ Mạnh Định 1991 VĐV KT Súng trường nam
7 Lê Thị Thanh Thủy 1992 VĐV DBKT Súng trường nữ
8 Trịnh Thu Hà 1974 VĐV DBKT Súng trường nữ
9 Nguyễn Thị Hải Yến 1994 VĐV Cấp I Súng trường nữ
10 Hoàng Anh Phúc 1993 VĐV Cấp I Súng trường nam
11 Mai Thị Thương 1982 VĐV Cấp I Súng trường nữ
12 Vũ Thị Hải 1994 VĐV Cấp I Súng trường nữ
13 Mai Văn Tuấn 1995 VĐV Cấp I Súng trường nam
14 Dương Anh Trung 1983 VĐV Đĩa bay nam
15 Mai Anh Tuấn 1982 VĐV Đĩa bay nam
16 Nguyễn Quốc Bảo 1996 VĐV Đĩa bay nam
17 Phùng Phi Hùng 1983 VĐV Đĩa bay nam
18 Phùng Huy Hoàng 1995 VĐV Súng ngắn nam
19 Trương Văn Chung 1993 VĐV Súng ngắn nam
20 Vũ Đình Đức 1995 VĐV Súng trường nam
21 Hoàng Thị Đông 1993 VĐV Súng trường nữ
22 Nguyễn Thị Thanh Bình 1994 VĐV Súng trường nữ
23 Hoàng Đình Tú 1993 VĐV Súng trường nam