TT HỌ VÀ TÊN N/SINH CHỨC VỤ Đ/CẤP NỘI DUNG THI
1 Trần Quốc Cường 27.07.1976 VĐV KT Quốc tế Súng ngắn nam
2 Phạm Thị Hà 12.07.1979 VĐV KT Quốc tế Súng ngắn nữ
3 Nguyễn Thị Hằng 08.12.1982 VĐV KT Súng trường nữ
4 Nguyễn Thị Hòa 10.10.1984 VĐV KT Súng trường nữ
5 Lê Thị Anh Đào 1976 VĐV KT Súng trường nữ
6 Vũ Thị Ngọc Anh 1992 VĐV KT Súng ngắn nữ
7 Nguyễn Văn Quân 20.02.1990 VĐV KT Súng trường nam
8 Vũ Thị Thu Nhung 1988 VĐV KT Súng ngắn nữ
9 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 VĐV KT Súng ngắn nữ
10 Trần Hồng Vân 1986 VĐV KT Súng ngắn nữ
11 Nguyễn Tuấn Hải 1979 VĐV KT Súng ngắn nam
12 Nguyễn Thị Thu Trang 1993 VĐV KT Súng trường nữ
13 Nguyễn Thị Trang 1990 VĐV KT Súng trường nữ
14 Bùi Minh Đức 1992 VĐV KT Súng trường nam
15 Đào Minh Ngọc 1982 VĐV KT Súng trường nam
16 Phan Hữu Đức 1994 VĐV KT Súng trường nam
17 Vũ Khánh Hải 1976 VĐV KT Súng trường nam
18 Vũ Việt Tám 1969 VĐV KT Súng trường nam
19 Phạm Thanh Sơn 1980 VĐV DBKT Súng ngắn nam
20 Tiêu Công Đạt 1995 VĐV DBKT Súng ngắn nam
21 Nguyễn Thị Thương 1988 VĐV DBKT Súng ngắn nữ
22 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1993 VĐV DBKT Súng trường nữ
23 Nguyễn Văn Thế 1993 VĐV DBKT Súng trường nam
24 Đoàn Văn Sáu VĐV Cấp I Đĩa bay nam
25 Nguyễn Thị Hai Ly 1993 VĐV Cấp I Đĩa bay nữ
26 Trần Thị Trang 1997 VĐV Cấp I Súng ngắn nữ
27 Nguyễn Hoài Sơn 1993 VĐV Cấp I Súng ngắn nam
28 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 1990 VĐV Cấp I Súng trường nữ
29 Lê Tiến Tùng 1992 VĐV Cấp I Súng trường nam
30 Trương Thanh Việt 1987 VĐV Cấp I Súng trường nam
31 Nguyễn Xuân Thân VĐV Đĩa bay nam
32 Tống Duy Tân 1965 VĐV Đĩa bay nam
33 Đinh Thị Hồng Thúy 1983 VĐV Đĩa bay nữ
34 Nguyễn Thị Đức Hạnh 1985 VĐV Đĩa bay nữ
35 Bùi Duy Điệp 1990 VĐV Súng ngắn nam
36 Ngô Quốc Hưng 1995 VĐV Súng ngắn nam
37 Nguyễn Mạnh Tuyền 1991 VĐV Súng ngắn nam
38 Lê Thị Minh Phương 1996 VĐV Súng ngắn nữ
39 Đinh Thu Hương 1994 VĐV Súng ngắn nữ
40 Nguyễn Thị Tâm 1995 VĐV Súng ngắn nữ
41 Nguyễn Văn Mạnh 1997 VĐV Súng ngắn nam
42 Mạc Đăng Hùng 1990 VĐV Súng ngắn nam
43 Vũ Ngọc Hoàng 1990 VĐV Súng ngắn nam
44 Nguyễn Thành Nam 1996 VĐV Súng trường nam
45 Trần Đức Công 1995 VĐV Súng trường nam
46 Nhữ Văn Biên 1994 VĐV Súng trường nữ