Hoàng Xuân Vinh – Quân đội
Xếp hạng 4 nội dung súng ngắn Bắn chậm nam tại Olympic 2012
Huy chương vàng Súng ngắn hơi nam tại giải Vô địch súng hơi châu Á 2012

Hoàng Xuân Vinh huy chương vàng súng ngắn hơi nam tại giải Vô địch súng hơi châu Á lần thứ 5 năm 2012

Hoàng Xuân Vinh huy chương vàng súng ngắn hơi nam tại giải Vô địch súng hơi châu Á lần thứ 5 năm 2012

Đồng đội huy chương đồng súng ngắn hơi nam tại giải Vô địch súng hơi châu Á lần thứ 5 năm 2012

Đồng đội huy chương đồng súng ngắn hơi nam tại giải Vô địch súng hơi châu Á lần thứ 5 năm 2012

Hoàng Xuân Vinh huy chương vàng tại giải Vô địch súng hơi châu Á – 2012