07.12.2012
Lê thành hôn của xạ thủ Hà Nội
Vũ Thành Hưng và cô dâu Đặng Ngọc Linh

07.12.2012