TT HỌ VÀ TÊN N/SINH CHỨC VỤ Đ/CẤP NỘI DUNG THI
1 Tạ Ngọc Long 1987 VĐV KT Súng trường nam
2 Trần Văn Thảo 1987 VĐV KT Súng trường nam
3 Dương Văn Nam 1989 VĐV KT Súng trường nam
4 Trần Văn Ngọc 1979 VĐV KT Súng trường nam
5 Đỗ Thị Kiều Trang 1993 VĐV DBKT Súng trường nữ
6 Nguyễn Thị Duyên 1997 VĐV DBKT Súng trường nữ
7 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1991 VĐV DBKT Súng trường nữ
8 Trần Thị Lan 1993 VĐV DBKT Súng trường nữ
9 Nguyễn Thị Ngân 1994 VĐV DBKT Súng trường nữ
10 Bùi Anh Tùng 1997 VĐV DBKT Súng trường nam
11 Dương Thường Tín 1991 VĐV DBKT Súng trường nam
12 Phạm Văn Sơn 1987 VĐV Cấp I Đĩa bay nam
13 Phùng Thị Lan Hương 1997 VĐV Cấp I Súng trường nữ
14 Nguyễn Kiều My 1997 VĐV Đĩa bay nữ
15 Nguyễn Thị Quế 1989 VĐV Đĩa bay nữ
16 Phạm Thị Ngọc Thúy 1994 VĐV Đĩa bay nữ
17 Đặng Văn Long 1986 VĐV Đĩa bay nam
18 Dương Văn Hợp 1986 VĐV Đĩa bay nam
19 Nguyễn Thị Ngân 1994 VĐV Súng trường nữ
20 Đỗ Thị Trang 1995 VĐV Súng trường nữ
21 Dương Văn Trường 1997 VĐV Súng trường nam
22 Nguyễn Chí Công 1997 VĐV Súng trường nam
23 Hoàng Văn Thắng 1994 VĐV Súng trường nam
24 Nguyễn Thị Anh 1997 VĐV Súng trường nữ
25 Lê Thị Thu Hương 1998 VĐV Súng trường nữ
26 Nguyễn Thị Hiền 1998 VĐV Súng trường nữ
27 Nguyễn Đức Thắng 1997 VĐV Súng trường nữ
28 Vũ Văn Thắng 1998 VĐV Súng trường nữ
29 Phạm Văn Sơn 1987 VĐV Súng trường nam