TT HỌ VÀ TÊN N/SINH CHỨC VỤ Đ/CẤP NỘI DUNG THI
1 Nguyễn Trọng Nam 09.01.1991 VĐV KT Súng ngắn nam
2 Nguyễn Thị Xuân 1986 VĐV KT Súng trường nữ
3 Trần Xuân Tùng 1990 VĐV DBKT Súng ngắn nam
4 Hoàng Thị Thanh Hương 1991 VĐV DBKT Súng trường nữ
5 Bùi Thu Hà 1996 VĐV DBKT Súng trường nữ
6 Đinh Thị Hương 1993 VĐV DBKT Súng trường nữ
7 Nguyễn Lệ Thủy 1992 VĐV DBKT Súng trường nữ
8 Lê Thu Huyền 1994 VĐV DBKT Súng trường nữ
9 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1996 VĐV Cấp I Súng ngắn nữ
10 Nguyễn Thị Vi 1992 VĐV Cấp I Súng ngắn nữ
11 Chu Thị Thu Hằng 1994 VĐV Cấp I Súng trường nữ
12 Nguyễn Thị Hồng 1995 VĐV Cấp I Súng trường nữ
13 Nguyễn Văn Dũng 1993 VĐV Súng ngắn nam
14 Phạm Ngọc Huy 1986 VĐV Súng ngắn nam
15 Phùng Thuỳ Dung 1998 VĐV Súng ngắn nữ
16 Trần Thị Minh Trang 1996 VĐV Súng ngắn nữ
17 Bùi Thị Thuỳ Linh 1996 VĐV Súng ngắn nữ
18 Chu Thuỳ Linh 1996 VĐV Súng ngắn nữ
19 Nguyễn Thị Huyền Trang 1994 VĐV Súng ngắn nữ
20 Trần Thị Thị Trang 1996 VĐV Súng ngắn nữ
21 Đỗ Thanh Tùng 1997 VĐV Súng ngắn nam
22 Nguyễn Thành Nam 1998 VĐV Súng ngắn nam
23 Trần Minh Nghĩa 1998 VĐV Súng ngắn nam
24 Diệp Thanh Quỳnh 1998 VĐV Súng trường nữ
25 Nguyễn Thị Thảo 1998 VĐV Súng trường nữ
26 Vũ Thị Thu Thuỷ 1996 VĐV Súng trường nữ