Ngày 22 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
Tiêu chuẩn: 575 điểm – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2008
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP
1 Đỗ Đức Hùng Quân Đội 96 96 96 95 94 96 573 KT HCV
2 Trần Hoàng Vũ Đội Tuyển 93 94 98 92 97 94 568 KT HCB
3 Ngô Hữu Vượng Đội Tuyển 95 84 95 92 93 98 557 KT HCĐ
4 Nguyễn Mạnh Cường Hà Nội 90 90 97 89 95 89 550 KT
5 Nguyễn Mạnh Cường Quân Đội 93 90 99 88 93 87 550 KT
6 Nguyễn Trọng Dậu Hà Nội 92 95 88 84 90 95 544 DBKT
7 Đỗ Quang Anh Hà Nội 95 94 91 87 85 92 544 DBKT
8 Nguyễn Anh Tú Hải Phòng 97 89 91 88 84 89 538 DBKT
9 Ngô Văn Hậu Hải Phòng 90 83 89 91 93 85 531 Cấp I
10 Nguyễn Trọng Tiến Quân Đội 89 91 97 74 83 90 524 Cấp I
11 Dương Ngọc Thế Hà Nội 83 92 98 75 86 87 521 Cấp I
12 Lê Anh Tuấn Hải Phòng 82 84 89 81 86 92 514
13 Lê Xuân Linh Quân Đội 80 80 80 84 83 86 493