Ngày 27 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 592 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008
KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 693.7 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG C/KẾT CẤP
1 Nguyễn Duy Hoàng Quân Đội 96 97 96 99 98 97 583 KT
10.4 8.7 10.3 10.7 9.6 10.4 10.1 10.6 10.1 9.7 100.6 683.6
2 Nguyễn Văn Chương Quân Đội 98 96 97 97 97 95 580 KT
9.8 9.9 10.6 10.5 10.2 10.2 9.8 10.3 10.1 10.6 102.0 682.0
3 Phan Quang Vinh TP.HCM 93 98 97 99 97 93 577 KT
10.3 9.6 10.3 9.9 9.9 9.9 10.7 10.2 10.1 10.4 101.3 678.3
4 Nguyễn Duy Dũng Quân Đội 99 97 98 93 97 95 579 KT
10.7 9.7 10.7 9.8 10.1 9.7 9.1 10.2 9.8 8.3 98.1 677.1
5 Phan Hữu Đức Hải Dương 95 95 96 96 96 98 576 KT
9.1 10.6 9.9 10.5 9.4 9.5 9.8 10.2 10.3 10.1 99.4 675.4
6 Dương Anh Quân Đội Tuyển 93 97 95 96 97 97 575 KT
9.9 10.6 10.2 10.4 9.9 9.5 10.1 10.5 9.7 9.5 100.3 675.3
7 Đào Minh Ngọc Hải Dương 97 94 98 94 98 94 575 KT
9.4 10.6 8.3 9.7 10.7 10.6 10.4 10.1 10.6 9.8 100.2 675.2
8 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 94 97 94 98 97 95 575 KT
0.0 575.0
9 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 97 94 98 93 93 98 573 DBKT
10 Trần Văn Thảo Vĩnh Phúc 97 92 94 96 96 95 570 DBKT
11 Nguyễn Văn Duyên Hà Nội 91 96 97 96 95 95 570 DBKT
12 Dương Văn Nam Vĩnh Phúc 99 94 93 97 94 92 569 DBKT
13 Dương Thường Tín Vĩnh Phúc 94 95 95 92 95 95 566 DBKT
14 Phùng Việt Dũng Hà Nội 90 93 93 88 95 94 553
15 Nguyễn Xuân Trọng Hà Nội 90 91 93 90 90 87 541
16 Trương Quốc Hoàng Anh Hà Nội 95 87 90 91 91 36 490
17 Vũ Khánh Hải Hải Dương 0
18 Vũ Thành Hưng Đội Tuyển 0