Ngày 24 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
KLQG: Bài bắn tiêu chuẩn: 592 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân Đội – Cúp QG – 2006
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP
1 Bùi Quang Nam Đội Tuyển 97 96 96 98 95 96 578 KT Vàng
2 Phạm Anh Đạt Hà Nội 95 94 94 96 99 98 576 KT Bạc
3 Kiều Thanh Tú Đội Tuyển 96 95 96 97 94 94 572 KT Đồng
4 Trần Anh Tuấn Hà Nội 91 94 95 95 96 97 568 KT
5 Bùi Quang Anh Hà Nội 94 93 95 93 95 95 565 KT
6 Đỗ Xuân Hùng Đội Tuyển 92 93 91 96 95 95 562 KT
7 Hoàng Anh Tú Hà Nội 94 85 86 96 95 94 550 DBKT
8 Nguyễn Gia Khánh Hà Nội 88 91 89 92 95 89 544 Cấp I