Ngày 25 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
KLQG tiêu chuẩn: 589 điểm – Hà Minh Thành – Quân Đội – Xuất sắc QG – 2011
KLQG chung kết: 774.1 điểm – Hà Minh Thành – Quân Đội – Xuất sắc QG – 2009
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG C/KẾT CẤP
1 Bùi Quang Nam Đội Tuyển 95 94 89 97 97 95 567 DBKT
3 2 1 3 3 2 2 4 20 Vàng
2 Hà Minh Thành Quân đội 99 97 96 99 99 92 582 KT
3 2 2 4 3 1 4 0 19 Bạc
3 Kiều Thanh Tú Đội Tuyển 99 96 85 96 95 91 562 DBKT
4 2 4 1 1 3 1 16 Đồng
4 Nguyễn Huy Quang Phúc Đà Nẵng 97 94 91 98 96 92 568 DBKT
1 3 2 3 1 2 12
5 Đậu Văn Đông Quân đội 98 97 76 96 96 88 551 Cấp I
2 1 4 1 1 9
6 Phạm Anh Đạt Hà Nội 98 98 92 99 96 95 578 KT
3 2 0 2 7