Ngày 23 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
Tiêu chuẩn: 382 điểm – Đặng Hồng Hà – Hà Nội – Vô địch QG 46 – 2010
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP
1 Nguyễn Thị Lệ Quyên Hải Phòng 89 98 89 99 375 KT HCV
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Quân Đội 92 96 95 82 365 KT HCB
3 Đặng Hồng Hà Hà Nội 86 94 88 88 356 KT HCĐ
4 Đỗ Thuỳ Linh Hà Nội 82 94 88 80 344 Cấp I
5 Nguyễn Thị Thuận Ánh Quân Đội 85 80 79 87 331
6 Nguyễn Thị Hoan Hà Nội 71 82 72 64 289
7 Bùi Hương Lan Hà Nội 77 77 70 57 281