Ngày 24 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
KLQG: Bài bắn tiêu chuẩn: 600 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006
KLQG: Bài bắn chung kết: 703.0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG C/KẾT CẤP
1 Vũ Thành Hưng Đội Tuyển 98 100 98 98 99 98 591 KT
9,5 10,0 9,8 10,7 10,9 10,4 9,4 9,5 10,3 10,5 101,0 692,0
2 Nguyễn Thành Đạt Đội Tuyển 100 95 96 100 98 97 586 KT
10,6 9,9 10,5 10,8 10,5 10,6 10,3 10,6 10,5 10,4 104,7 690,7
3 Tạ Ngọc Long Vĩnh Phúc 100 97 98 98 98 100 591 KT
9,5 10,7 10,1 10,2 9,7 10,1 9,8 10,5 9,4 9,4 99,4 690,4
4 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc 98 99 97 98 99 98 589 KT
10,4 10,4 9,9 9,7 10,3 10,1 10,2 10,0 9,3 10,6 100,9 689,9
5 Phùng Lê Huyên Đội Tuyển 97 97 97 98 97 100 586 KT
10,3 9,6 10,6 10,4 10,7 10,7 10,6 9,9 10,2 10,5 103,5 689,5
6 Vũ Khánh Hải Hải Dương 99 100 98 93 99 98 587 KT
10,3 9,6 9,1 10,3 10,7 10,7 9,6 10,9 10,4 10,5 102,1 689,1
7 Nguyễn Văn Chương Quân Đội 98 96 96 99 99 97 585 DBKT
8 Trương Quốc Hoàng Anh Hà Nội 99 97 99 94 98 97 584 DBKT
9 Nguyễn Duy Hoàng Quân Đội 98 99 97 96 97 97 584 DBKT
10 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 99 96 99 97 95 96 582 DBKT
11 Dương Anh Quân Đội Tuyển 96 96 96 98 99 96 581 DBKT
12 Nguyễn Duy Dũng Quân Đội 97 98 94 94 98 98 579 Cấp I
13 Trương Hoàng Tuấn Linh Hải Phòng 99 96 96 95 97 96 579 Cấp I
14 Vũ ViỆT Tám Hải Dương 94 97 94 97 98 97 577 Cấp I
15 Nguyễn Xuân Trọng Hà Nội 97 92 97 96 97 97 576 Cấp I
16 Nguyễn Văn Duyên Hà Nội 96 96 97 97 93 97 576 Cấp I
17 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 96 97 95 96 94 97 575 Cấp I
18 Phan Quang Vinh TP.HCM 94 99 96 95 96 95 575 Cấp I
19 Nguyễn Thành Nam Quân Đội 98 98 96 96 94 93 575 Cấp I
20 Nguyễn Đức Tùng Hải Phòng 97 96 91 98 95 97 574 Cấp I
21 Lương Chí Trung Quân Đội 94 94 94 94 94 96 566
22 Phùng Việt Dũng Hà Nội 92 94 95 99 94 92 566
23 Phạm Văn Sơn Vĩnh Phúc 92 94 95 97 98 90 566