Ngày 26 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT

KLQG bài bắn tiêu chuẩn: 589 điểm – Phạm Thị Hà – Hải Dương – Vô địch QG 45 – 2009
KLQG bài bắn chung kết: 792.9 điểm – Phạm Thị Hà – Hải Dương – Vô địch QG 45 – 2009
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG C/KẾT CẤP
1 Phạm Thị Hà Hải Dương 94 92 97 98 97 95 573 KT
10.8 10.7 10.2 9.4 9.3 10.8 10.6 10.5 10.5 10.3
10.8 10.5 10.1 10.0 9.8 10.1 9.7 9.7 9.2 8.8 201.8 774.8
2 Trần Thị Hồng Vân Hải Dương 94 93 97 100 97 96 577 KT
10.2 10.1 9.4 9.4 9.1 10.4 9.7 9.7 9.7 8.5
10.8 10.1 10.0 9.8 9.2 10.5 9.9 9.9 9.9 9.2 195.5 772.5
3 Lê Thị Hoàng Ngọc Quân Đội 94 97 95 97 93 100 576 KT
9.9 9.7 9.5 9.5 8.7 10.3 10.1 9.0 8.3 7.4
10.9 10.6 10.3 10.2 9.3 10.4 10.2 10.2 10.1 10.0 194.6 770.6
4 Nguyễn Minh Châu Đội Tuyển 92 93 95 98 95 92 565 DBKT
10.5 10.5 10.2 10.1 8.7 10.6 10.1 9.8 9.7 8.9
10.8 10.7 10.1 9.8 9.7 10.6 10.5 10.1 9.9 9.4 200.7 765.7
5 Nguyễn Thị Thanh Vân Quân Đội 89 92 97 97 90 93 558 Cấp I
10.5 10.2 10.1 9.8 9.2 10.8 10.6 10.2 10.1 10.0
10.8 10.5 10.3 10.0 9.0 10.6 10.6 10.6 10.3 9.6 203.8 761.8
6 Nguyễn Thuỳ Dung Quân Đội 89 94 97 97 97 96 570 KT
10.8 10.7 10.7 10.7 10.5 10.6 10.2 10.0 9.0 8.2
10.7 10.6 10.4 9.3 8.5 10.9 10.2 10.0 9.6 191.6 761.6
7 Vũ Thị Ngọc Anh Hải Dương 94 94 91 94 86 92 551 Cấp I
10.8 10.7 10.7 10.4 10.0 10.6 10.6 10.0 9.3 7.0
10.6 10.3 10.0 9.4 9.3 10.3 9.8 9.5 7.0 186.3 737.3
8 Phạm Hương Huyền BCA 84 85 91 86 94 90 530
10.3 10.3 9.8 9.5 8.9 10.6 10.4 10.0 9.4 9.5
10.6 10.5 10.3 9.2 8.6 10.5 9.3 9.1 9.1 8.4 194.3 724.3