Ngày 23 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
Tiêu chuẩn: 578 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – Xuất sắc QG – 2003
XH HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP
1 Hà Minh Thành Quân Đội 98 95 93 96 93 93 568 KT
2 Bùi Quang Nam Đội Tuyển 97 97 89 97 90 92 562 KT
3 Kiều Thanh Tú Đội Tuyển 97 92 88 96 91 90 554 DBKT
4 Phạm Anh Đạt Hà Nội 93 92 95 96 87 89 552 DBKT
5 Bùi Quang Anh Hà Nội 95 94 87 90 80 89 535
6 Hoàng Anh Tú Hà Nội 88 90 90 91 87 86 532
7 Trần Anh Tuấn Hà Nội 95 87 91 70 91 89 523
8 Nguyễn Gia Khánh Hà Nội 88 88 79 90 86 74 505