Ngày 27 tháng 06 năm 2012
KỶ LỤC QUỐC GIA MỚI NHẤT
KLQG bài tiêu chuẩn: 385 điểm – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Vô địch QG 46 – 2010
TT HỌ VÀ TÊN Đ/PHƯƠNG 1 2 3 4 CỘNG CẤP
1 Ngô Hữu Vượng Đội Tuyển 97 94 95 92 378 KT HCV
2 Trần Hoàng Vũ Đội Tuyển 91 98 92 93 374 KT HCB
3 Đỗ Đức Hùng Quân Đội 95 90 92 94 371 KT HCĐ
4 Nguyễn Trọng Dậu Hà Nội 89 95 92 94 370 KT
5 Lê Xuân Linh Quân Đội 85 93 97 92 367 KT
6 Ngô Văn Hậu Hải Phòng 90 89 92 90 361 KT
7 Nguyễn Mạnh Cường Hà Nội 89 88 90 91 358 DBKT
8 Nguyễn Anh Tú Hải Phòng 89 90 91 87 357 DBKT
9 Nguyễn Mạnh Cường Quân Đội 84 83 95 93 355 DBKT
10 Đỗ Quang Anh Hà Nội 89 88 87 82 346 Cấp I
11 Dương Ngọc Thế Hà Nội 92 82 90 78 342 Cấp I
12 Nguyễn Trọng Tiến Quân Đội 86 83 89 80 338 Cấp I
13 Lê Anh Tuấn Hải Phòng 85 81 82 84 332