Súng trường 60v nằm nữ
Tiêu chuẩn: 595 điểm – Đặng Thị Đông – Quân đội – SEA Games Philippine – 1991
Đồng đội: 1761 điểm – Quân đội  – Vô địch QG – 2011
Súng trường hơi 40v nữ
Tiêu chuẩn: 396 điểm – Thẩm Thuý Hồng – Hà Nội – SEASA 31 – Malaysia – 2007
Chung kết: 201,1 Điểm – Dương Thị Chúc – Hà Nội – Tay súng xuất sắc QG – 2013
Chung kết: 499.0 điểm – Thẩm Thuý Hồng – Hà Nội - SEASA 31 – Malaysia – 2007
Đồng đội: 1176 điểm- Quân đội – Cúp QG – 2010
Súng trường 3×20 nữ
Tiêu chuẩn: 582 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011
Chung kết: 679.3 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011
Đồng đội: 1724 điểm – Quân Đội – Vô địch QG – 2002