TT HỌ VÀ TÊN N/SINH CHỨC VỤ Đ/CẤP NỘI DUNG THI
1 Nguyễn Mạnh Tường 15.05.1960 HLV KT Quốc tế Súng ngắn nam
2 Phạm Văn Thịnh 16.12.1972 HLV KT Súng ngắn nam
3 Nguyễn Thị Thu Huyền HLV KT Súng trường nữ
4 Nguyễn Thu Vân 27.05.1981 HLV KT Quốc tế Súng ngắn nữ
5 Đặng Lê Ngọc Mai 09.12.1987 VĐV KT Quốc tế Súng ngắn nữ
6 Nguyễn Minh Châu 1991 VĐV KT Súng ngắn nữ
7 Nguyễn Thị Thùy 1995 VĐV KT Súng ngắn nữ
8 Nguyễn Diễm Hương 1982 VĐV KT Súng trường nữ
9 Đỗ Văn Thành 1993 VĐV DBKT Súng ngắn nam
10 Nguyễn Đình Thành 1989 VĐV DBKT Súng ngắn nam
11 Nguyễn Thị Hoa 1991 VĐV DBKT Súng ngắn nữ
12 Hoàng Minh Phụng 1993 VĐV DBKT Súng ngắn nam
13 Triệu Minh Đức 1991 VĐV DBKT Súng ngắn nam
14 Đinh Như Quỳnh 1978 VĐV DBKT Súng trường nữ
15 Nguyễn Thu Trang 1987 VĐV DBKT Súng trường nữ
16 Nguyễn Thị Hà Giang 1994 VĐV DBKT Súng trường nữ
17 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1996 VĐV Cấp I Súng ngắn nữ
18 Nguyễn Thị Hương 1989 VĐV Cấp I Súng trường nữ
19 Vũ Thị Hương Quỳnh 1994 VĐV Cấp I Súng trường nữ
20 Đỗ Văn Tân 1992 VĐV Súng ngắn nam
21 Trần Trung Hiếu 1993 VĐV Súng ngắn nam
22 Nguyễn Văn Xuyên 1993 VĐV Súng ngắn nam
23 Trần Ngọc Diệp 1996 VĐV Súng ngắn nữ
24 Bùi Minh Đức 1996 VĐV Súng ngắn nam
25 Tô Trường Giang 1995 VĐV Súng ngắn nam
26 Vũ Văn Tài 1996 VĐV Súng ngắn nam
27 Đạt Ngọc Duy 1992 VĐV Súng ngắn nam
28 Hoàng Phú Thắng 1993 VĐV Súng ngắn nam
29 Trần Trung Hiếu 1993 VĐV Súng ngắn nam
30 Bùi Xuân Biên 1990 VĐV Súng ngắn nam
31 Phạm Hương Huyền VĐV Súng ngắn nữ
32 Bùi Thị Thúy 1996 VĐV Súng trường nữ