TT HỌ VÀ TÊN N/SINH CHỨC VỤ Đ/CẤP NỘI DUNG THI
1 Nguyễn Tấn Nam 01.08.1963 HLV
2 Trịnh Quốc Việt 04.12.1966 HLV
3 Đỗ Thị Thúy Huyền 30.12.1965 HLV
4 Lã Kiều Phong HLV
5 Nguyễn Bùi Thiết HLV
6 Nghiêm Văn Sẩn HLV
7 Nghiêm Việt Hùng 07.08.1975 HLV
8 Lê Quý Long HLV
9 Ngô Ngân Hà 09.09.1961 HLV
10 Thẩm Thúy Hồng 03.11.1982 VĐV KT Quốc tế Súng trường nữ
11 Bùi Quang Nam 13.12.1986 VĐV KT Quốc tế Súng ngắn nam
12 Vũ Thành Hưng 13.02.1977 VĐV KT Quốc tế Súng trường nam
13 Cù Thị Thanh Tú 15.10.1983 VĐV KT Quốc tế Súng trường nữ
14 Đặng Hồng Hà 25.03.1981 VĐV KT Quốc tế Súng trường di động nữ
15 Ngô Hữu Vượng 28.11.1989 VĐV KT Quốc tế Súng trường nam
16 Hoàng Thị Tuất 19.07.1982 VĐV KT Đĩa bay nữ
17 Lê Nghĩa 07.12.1982 VĐV KT Đĩa bay nam
18 Trần Hoàng Vũ 16.06.1984 VĐV KT Súng trường nam
19 Nguyễn Thị Xuân 1985 VĐV KT Súng trường nữ
20 Đỗ Thùy Linh 1987 VĐV KT Súng trường nữ
21 Kiều Thanh Tú 1987 VĐV KT Súng ngắn nam
22 Nguyễn Mạnh Cường 1987 VĐV KT Súng trường nam
23 Nguyễn Xuân Trọng 1990 VĐV KT Súng trường nam
25 Trương Quốc Hoàng Anh 1991 VĐV KT Súng trường nam
26 Tô Văn Tuyển 1992 VĐV KT Súng ngắn nam
27 Nguyễn Công Dậu 1993 VĐV KT Súng trường nam
28 Lã Phi Yên 1995 VĐV KT Đĩa bay nữ
29 Phạm Chí Thành 1995 VĐV KT Súng trường nam
30 Đàm Thị Nga 01.01.1980 VĐV KT Súng trường nữ
31 Nguyễn Hoàng Điệp 07.01.1980 VĐV KT Đĩa bay nam
32 Phạm Ngọc Thanh 09.11.1986 VĐV KT Súng trường nam
33 Phạm Anh Đạt 11.05.1990 VĐV KT Súng ngắn nam
34 Dương Anh Quân 12.01.1982 VĐV KT Súng trường nam
35 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1983 VĐV DBKT Đĩa bay nữ
36 Trần Châu Tùng 1984 VĐV DBKT Súng ngắn nam
37 Đỗ Quang Anh 1987 VĐV DBKT Súng trường nam
38 Trần Anh Tuấn 1987 VĐV DBKT Súng ngắn nam
39 Dương Ngọc Thế 1989 VĐV DBKT Súng trường nam
40 Lưu Thế Kỳ 1990 VĐV DBKT Đĩa bay nam
41 Dương Thị Luyến 1993 VĐV DBKT Súng trường nữ
42 Phùng Tuấn Anh 1993 VĐV DBKT Đĩa bay nam
43 Bùi Quang Anh 1994 VĐV DBKT Súng ngắn nam
44 Ngô Quốc Vũ 1994 VĐV DBKT Súng ngắn nam
45 Trần Diệu Anh 1996 VĐV DBKT Súng ngắn nữ
46 Nguyễn Văn Duyên VĐV DBKT Súng trường nam
47 Hoàng Anh Tú 1990 VĐV Cấp I Súng ngắn nam
48 Nguyễn Thị Hoan 1994 VĐV Cấp I Súng trường nữ
49 Nguyễn Thị Sang 1994 VĐV Cấp I Súng trường nữ
50 Phùng Việt Dũng 1994 VĐV Cấp I Súng trường nam
51 Triệu Quốc Cường 1994 VĐV Cấp I Súng ngắn nam
52 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1995 VĐV Cấp I Súng ngắn nữ
53 Đào Thị Thanh Thắm 1997 VĐV Cấp I Súng trường nữ
54 Nguyễn Văn Dũng 1997 VĐV Cấp I Súng trường nam
55 Bùi Đình Hoàng 1997 VĐV Đĩa bay nam
56 Lê Tuấn Vũ 1994 VĐV Súng trường nam
57 Nguyễn Trọng Hoàng Nam 1994 VĐV Súng trường nam
58 Phạm Quốc Đạt 1994 VĐV Súng ngắn nam
59 Trần Quốc Toản 1994 VĐV Súng ngắn nam
60 Đinh Hoàng Lâm 1995 VĐV Súng ngắn nam
61 Nguyễn Gia Khánh 1995 VĐV Súng ngắn nam
62 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 VĐV Súng trường nữ
63 Nguyễn Thọ Sơn 1995 VĐV Súng trường nam
64 Nguyễn Toán Huy 1995 VĐV Súng ngắn nam
65 Nguyễn Văn Đoạt 1995 VĐV Súng trường nam
66 Nguyễn Văn Thắng 1995 VĐV Súng trường nam
67 Vũ Tuấn Đạt 1995 VĐV Súng trường nam
68 Ngô Trường Phúc 1996 VĐV Súng trường nam
69 Nguyễn Anh Công 1996 VĐV Súng ngắn nam
70 Nguyễn Phong Anh 1996 VĐV Súng ngắn nam
71 Nguyễn Thành Duy Hải 1996 VĐV Đĩa bay nam
72 Nguyễn Thị Tú Anh 1996 VĐV Đĩa bay nữ
73 Nguyễn Thu Thảo 1996 VĐV Súng ngắn nữ
74 Nguyễn Thuỳ Trang 1996 VĐV Súng ngắn nữ
75 Nguyễn Trung Đức 1996 VĐV Súng trường nam
76 Nguyễn Văn Duy 1996 VĐV Súng trường nam
77 Trần Quốc Khánh 1996 VĐV Súng ngắn nam
78 Triệu Ngọc Diệp 1996 VĐV Súng ngắn nữ
79 Nguyễn Công Thành 1997 VĐV Súng trường nam
80 Phạm Đăng Khoa 1998 VĐV Súng ngắn nam
81 Bùi Hương Lan VĐV Súng trường nữ
82 Nguyễn Đức Lộc VĐV Súng ngắn nam